Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη του κλάδου των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου (δείτε το αναλυτικά, ΕΔΩ).

Συγκεκριμένα, οι αναγκαίες δράσεις για την ανταγωνιστική ανάπτυξη, σε ορθολογική και βιώσιμη βάση, της καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) στη χώρα, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, είναι:

1.    Επίλυση θεσμικού τύπου δυσλειτουργιών και η ενιαιοποίηση του νομικού πλαισίου
2.    Προστασία και Αξιοποίηση αυτοφυούς γενετικού υλικού
3.    Πιστοποίηση του Πολλαπλασιαστικού Υλικού , με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και των προϊόντων των ΑΦΦ
4.    Ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
5.    Στήριξη δράσεων σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση, όπως η σύσταση οργανώσεων παραγωγών, η αναζήτηση νέων αγορών, η βελτίωση της παρουσίασης και της συσκευασίας των παραγόμενων προϊόντων, η ιχνηλασιμότητα, οι εκστρατείες γνωστοποίησης και ευαισθητοποίησης
6.    Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας, στην πρωτογενή παραγωγή την μεταποίηση, τη συντήρηση και τη συσκευασία των προϊόντων
7.    Στήριξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τοπικών ομάδων δράσης και κοινωνικής οικονομίας
8.    Εκπόνηση  οδηγών εφαρμογής και σχετικών μελετών, που  θα συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,  ώστε να οργανωθεί ο κλάδος της παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

Παράλληλα, οι προτεραιότητες που θέτει το Στρατηγικό Σχέδιο είναι:

1.    Καταγραφή  των αυτοφυών ΑΦΦ της Ελλάδας,
2.    Ταξινόμηση των αυτοφυών ΑΦΦ Δημιουργία ελληνικών ποικιλιών ΑΦΦ για τα είδη προτεραιότητας,
3.    Διατήρηση σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ) ή Βοτανικούς Κήπους (Β.Κ),
4.    Εκπόνηση μελέτης για την άντληση επίκαιρων και στοχευμένων  πληροφοριών, σχετικά με την εμπορία και τις διεθνείς αγορές  και τάσεις των ΑΦΦ,
5.    Τροποποίηση νομοθεσίας και καθορισμός πλαισίου για τη συλλογή, διατήρηση και αειφόρο αξιοποίηση της ενδημικής χλωρίδας της χώρας,
6.    Ενίσχυση δράσεων συλλογής, καταγραφής-προστασίας-διατήρησης-τεκμηρίωσης και χαρακτηρισμού των αυτοφυών ΑΦΦ,
7.    Ορισμός των ειδών προτεραιότητας, ανάλογα με τη ζήτηση - τάσεις των φυτικών ειδών στις διεθνείς αγορές, τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, και την  ανταγωνιστικότητα των ελληνικών, με κύριο κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας,
8.    Δημιουργία ελληνικών ποικιλιών για τα είδη προτεραιότητας με μεγάλη ζήτηση,
9.    Ενίσχυση της έρευνας για τα είδη προτεραιότητας,
10.    Εκπαίδευση-επιμόρφωση, σε όλες τις Περιφέρειες, με εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στη συνέχεια ωφελούμενων,
11.    Δημιουργία πειραματικών φυτειών,
12.    Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Η ομιλία του υπουργού για το Στρατηγικό Σχέδιο:

«Θέλω κατ΄αρχήν να ευχαριστήσω τα παρόντα, αλλά κι αυτά που δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας σήμερα, μέλη της ομάδας εργασίας για τις πολλές προσπάθειες που κατέβαλλαν  στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου για τα ΑΦΦ που σας παρουσιάζουμε. Η  επιστημονική τους  εξειδίκευση,  αλλά και η  φιλοτιμία τους να αναδείξουν το έργο τους, έφεραν το αποτέλεσμα που έχετε μπροστά σας.

Ταυτόχρονα  βέβαια θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που μας ώθησε και σε αυτή τη προσπάθεια ήταν και το ενδιαφέρον  των παραγωγών και μεταποιητών  για τα ΑΦΦ, που στη χώρα μας  διαρκώς αυξάνει.

Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών κάνουν ήδη την εμφάνισή τους σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Που οφείλεται;

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με ασφάλεια στο ερώτημα αυτό  σήμερα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει  αυξανόμενο ενδιαφέρον και μάλιστα χωρίς να έχουν ληφθεί κάποια ειδικά μέτρα.
Αυτό όμως που εμείς βάσιμα μπορούμε να πούμε είναι ότι γνωρίζοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και τις ιδιότητες των φυτών αυτών, με την κατάλληλη οργάνωση, υποστήριξη και θεσμοθέτηση,  στο επόμενο διάστημα ο συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά.
Και  κυρίως να αναπτυχθεί όχι γενικά και αόριστα προς όφελος και μόνο αυτών που αξιοποιούν  αυτές τις ιδιότητες των φυτών, αλλά και όλης της αλυσίδας από το σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν.

Αυτό σημαίνει για μας πλήρη αξιοποίηση της έρευνας σε όλα τα στάδια , διάθεση κατάλληλων εκτάσεων, παραγωγή ενδογενούς πολλαπλασιαστικού υλικού με διατήρηση των εξαιρετικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών, συμβολή στις ενισχύσεις για εγκατάσταση καλλιεργειών, συμβολή σε επενδυτικές προσπάθειες παραγωγής και μεταποίησης, υποστήριξη επιστημονική και τεχνική, υποστήριξη στην διάθεση και την εμπορία.
Και ταυτόχρονα  πλήρη προστασία των ενδημικών φυτών και των περιοχών τους. Αυτά προσπάθησε η Επιτροπή να προδιαγράψει στο παρόν Στρατηγικό Σχέδιο κάνοντας μια εξαιρετική εργασία.
Το σχέδιο αυτό θα αναρτηθεί για κάποιο όχι μεγάλο χρονικό διάστημα στο διαδίκτυο προκειμένου να γίνουν πιθανώς και άλλες προτάσεις από φορείς που δεν συμμετείχαν στην επιτροπή που συγκροτήσαμε.

Με στην οριστικοποίησή του θα ακολουθήσει μια  σειρά ενεργειών σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειών στην περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια, στην έκδοση εγχειριδίων και οδηγιών, στην περιφερειακή κατανομή καλλιεργειών , σε ειδικά υποστηρικτικά μέτρα,
σε ενισχύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, σε στοχευμένες σημειακές παρεμβάσεις  ειδικών συμπράξεων και συνεργιών  καθώς και σε θεσμικές πρωτοβουλίες και αναγκαιότητες  που στο Σχέδιο προτείνει.

Αυτός είναι ο ρόλος της Πολιτείας και των δημόσιων φορέων της.
Δεν πρόκειται να  εγκαταλείψουμε τον κλάδο στη τύχη του,όπως έγινε στο παρελθόν.
Η ιστορία θα δείξει αν πράξαμε σωστά όχι μόνο πολιτικά αλλά κυρίως επιχειρησιακά.
Κλείνω ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά τα μέλη της ομάδας και όλους εσάς που με τη παρουσία σας γίνεστε αρωγοί στη προσπάθειά μας.
Τα πρώτα  πιλοτικά βήματα αξιοποίησης του Σχεδίου μας θα γίνουν άμεσα αντιληπτά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση