Αύξηση και φέτος στην ανακύκλωση ηλεκτροσυσκευών

Το 2006, οι συσκευές που είχαν συγκεντρωθεί για ανακύκλωση δεν ξεπερνούσαν τους 12.000 τόνους. Σήμερα, προβλέπεται να φτάσουν τους 54.000, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί μόνο για φέτος σε περισσότερες από 12.500.000 συσκευές, που διαφορετικά θα απορρίπτονταν στο περιβάλλον με πολύ αρνητικές συνέπειες. Αξιοσημείωτη είναι η εξέλιξη που παρατηρείται στον τομέα της ανακύκλωσης των λαμπτήρων. Οι ποσότητες για το 2017 παρουσιάζουν 10% αύξηση και προβλέπεται να φτάσουν τους 190 τόνους, που αντιστοιχούν σε 1.150.000 λάμπες.

Ωστόσο, τα καλά νέα δεν περιορίζονται στη συλλογή των συσκευών. Τα ποσοστά ανάκτησης των αξιοποιήσιμων υλικών των συσκευών βρίσκονται από το 2005 μέχρι και σήμερα σταθερά υψηλότερα από τους στόχους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο σύνολο των συσκευών, το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται στο 90% και είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί χάρη στην καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων της εταιρείας και των συνεργατών της. Μέσα στα χρόνια, οργανώθηκαν τόσο οι απαιτούμενες υποδομές, όσο και οι απαιτούμενες συνεργασίες για τη σωστή διαχείριση των συσκευών. Τα σημεία συλλογής παλιών ηλεκτρικών συσκευών συνεχώς αυξάνονται και τοποθετούνται περισσότεροι κάδοι σε καταστήματα λιανικής, δήμους, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Όλα τα είδη μέσων συλλογής σήμερα ξεπερνούν τα 14.000 πανελλαδικά, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στα καταστήματα λιανικής. Σημαντική αύξηση παρουσιάζεται και στον αριθμό των κάδων σε επιχειρήσεις για την ανακύκλωση οικιακών συσκευών, που συγκεντρώνονται από το προσωπικό τους.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η απορρύπανση και η επεξεργασία των ηλεκτρικών συσκευών πραγματοποιούνται σε 8 ελληνικές τεχνικά άρτιες μονάδες, που είναι εξοπλισμένες με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και απασχολούν ανθρώπους με τεχνογνωσία. Αποτέλεσμα είναι η απομάκρυνση όλων των ρυπογόνων μερών από τις συσκευές και το περιβάλλον και η επεξεργασία των αξιοποιήσιμων υλικών, με σκοπό την επανένταξή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Καταλυτικό ρόλο στην πρόοδο της ανακύκλωσης παίζει ο καταναλωτής. Είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της ανακύκλωσης και αυτός που έχει τη δύναμη να θέσει σε λειτουργία το μηχανισμό της. Η Ανακύκλωση Συσκευών, με τη διαρκή και δυναμική επικοινωνία της, έχει επιτύχει να αυξήσει τη γνώση και να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδησή του καταναλωτή, συμβάλλοντας σημαντικά στη διάδοση της πρακτικής της ανακύκλωσης των συσκευών.

Αναμφισβήτητα, καταλήγει η ανακοίνωση, το έργο της Ανακύκλωση Συσκευών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την οικονομική στήριξη των παραγωγών και εισαγωγέων του κλάδου. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να μεριμνούν για την περιβαλλοντικά σωστή διαχείρισή των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά, όταν αυτά καταστούν απόβλητα. Σήμερα 2.250 επιχειρήσεις καλύπτουν το κόστος της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση