Βέλτιστος ενεργειακός συμψηφισμός

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Ημερίδα με αντικείμενο τη βέλτιστη εφαρμογή συστημάτων συμψηφισμού ενέργειας σε συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά (ΦΒ) διοργανώνει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και ώρα 9:00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου: ‘Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας - Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.

Το έργο είχε στόχο τη διερεύνηση των ενεργειακών πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη, από άποψη κόστους και απόδοσης, αξιοποίηση της ΦΒ τεχνολογίας. Εστιάζεται, ειδικότερα, στη βέλτιστη ένταξη φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στα δίκτυα με την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Ο ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να αποτελέσει μια νέα βιώσιμη πολιτική ενίσχυσης των ΦΒ συστημάτων με σημαντικά οφέλη για τους νέους καταναλωτές-παραγωγούς, πολύ πιο φιλική στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του έργου εγκαταστάθηκε μετρητικός εξοπλισμός σε συνολικά 19 πιλοτικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία. Συλλέχθηκαν αναλυτικά δεδομένα για κάθε εγκατάσταση, όπως κατανάλωση, φωτοβολταϊκή παραγωγή, κλιματικά δεδομένα κ.α., δίνοντας τη δυνατότητα για μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού συμψηφισμού σε πραγματικές εγκαταστάσεις. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι η ιδιοκατανάλωση της ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β σύστημα μπορεί να φτάσει έως και το 48%. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των πιλοτικών εγκαταστάσεων παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
Παράλληλα, σημαντικά αποτελέσματα του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου βελτιστοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων με συμψηφισμό ενέργειας. Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γρηγόρη Παπαγιάννη «το εργαλείο αυτό θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, με την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος Ιουνίου και μπορεί να προτείνει στους ενδιαφερόμενους μια βέλτιστη εγκατεστημένη ισχύ για δεδομένη κατανάλωση, στη βάση οικονομικών δεικτών. Το λογισμικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη διαμόρφωση πολιτικών συμψηφισμού, μεταβάλλοντας τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την κάθε πολιτική. Για την Ελλάδα, όπου ο συμψηφισμός ενέργειας από Φ/Β έχει μόλις ξεκινήσει στις 8 Μαΐου, η ελκυστικότητα της επένδυσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ύψος της κατανάλωσης, το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και φυσικά το κόστος εγκατάστασης. Θεωρώντας ένα κόστος εγκατάστασης στα 1400€/kWp, συντελεστή ιδιοκατανάλωσης 30% και μια τυπική οικιακή κατανάλωση 2200kWh/τετράμηνο, μαζί με άλλες παραδοχές, το βέλτιστο μέγεθος της ΦΒ εγκατάστασης προκύπτει περίπου στα 3 kWp, με τυπικούς χρόνους αποπληρωμής μεταξύ 6 και 9 χρόνια».

Η Ημερίδα, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα του «net-metering» στην Ελλάδα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διάλογου και προβληματισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αντικειμενική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την αναζήτηση καλών πρακτικών και να καταλήξει σε συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από αρμόδιους φορείς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!