Βασικοί άξονες του προγράμματος της «Αλληλεγγύης» για το Περιβάλλον

Την παρουσίαση των βασικών αξόνων του προγράμματος της «Αλληλεγγύης» για το Περιβάλλον έκανε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής της «Αλληλεγγύης» Απόστολος Τζιτζικώστας. Οι κύριες προτεραιότητες της για Βιώσιμο και Υγιεινό Περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία.

Α. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης & μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
• Ενίσχυση του δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
• Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.
• Αποκατάσταση του δυτικού θαλάσσιου μετώπου του Θερμαϊκού Κόλπου με την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.
• Κίνητρα για χρήση φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης στο οικιακό δίκτυο και τα δημόσια κτίρια στα αστικά κέντρα.
• Προώθηση συστημάτων συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας σε Δημόσιες υποδομές.
• Ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων.
• Παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό – χρήση λαμπτήρων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος & κατανάλωσης.
• Βελτίωση πολεοδομικών χαρακτηριστικών των αστικών κέντρων σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους.
• Αντικατάσταση & Βελτίωση του αρδευτικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία.

Β. Προστασία της βιοποικιλότητας
• Διατήρηση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών, των οικοτόπων & της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Κεντρικής Μακεδονίας.
• Εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης και προστασίας για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 & ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισής τους.
• Συντονισμός δράσεων ευαισθητοποίησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος - προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης και συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις.
• Χρηματοδότηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.
• Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
• Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του υδάτινου πλούτου της Κεντρικής Μακεδονίας.
• Παρεμβάσεις - διευθετήσεις ρεμάτων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
• Προστασία των ακτών από τη θαλάσσια διάβρωση.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής των τεχνητών υφάλων στη θαλάσσια περιοχή του Κίτρους και Λιτοχώρου, ένα έργο υψίστης σημασίας για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!