Βιοαέριο, αγροτουρισμός, εστίαση στα νέα ΕΣΠΑ

Ενισχύσεις για τη δηµιουργία νέων τουριστικών υποδοµών, µονάδων παραγωγής βιοαερίου που επεξεργάζονται αγροτικά απόβλητα και επιχειρήσεων εστίασης, περιλαµβάνονται στη γκάµα του νέου κύκλου προκηρύξεων ΕΣΠΑ.

Τα τρία παραπάνω προγράµµατα, που θα «τρέξουν» για πρώτη φορά αυτή την προγραµµατική περίοδο, συµπληρώνουν τη δέσµη των δέκα προσκλήσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ που θα αρχίσουν σταδιακά να δηµοσιεύονται από αρχές Σεπτεµβρίου.

Νέες µονάδες αγροτουρισµού

Όπως μεταδίδει το agronews.gr, το πρόγραµµα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ, αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός της κάθε επένδυσης µπορεί να κυµαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο µπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιµες προς ενίσχυση εγκαταστάσεις βιοαερίου

Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας» προϋπολογισµού 30 εκατ. ευρώ προβλέπει τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα υλοποιηθούν για την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων µε την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιλέξιµος επιχορηγούµενος π/υ) από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ.

Λιανεµπόριο και εστίαση

Η «Αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)» έχει προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ και παρέχει χρηµατοδοτικά κίνητρα για την αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα του λιανεµπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) µε άξονα κατηγορίες παρεµβάσεων όπως η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιµων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται μαγαζιά franchise μέχρι και για τα μεταφορικά τους μέσα

Αναπτυξιακή ώθηση και σε µονάδες του αγροτικού κλάδου, επιτρέποντας σε νέους επιχειρηµατίες να ανοίξουν για παράδειγµα κατάστηµα τροφίµων µε συνεταιριστικά προϊόντα, αναµένεται να δώσει η προκήρυξη για το πρόγραµµα στήριξης του κλάδου franchise, που εντάσσεται ξανά µετά από χρόνια στο ΕΣΠΑ.

Έτσι, καταστήµατα συνεταιριστικών τροφίµων, αγροτικών εφοδίων, µηχανηµάτων, µικρής εστίασης και άλλων κλάδων που δραστηριοποιούνται σε δίκτυο franchise, εν δυνάµει θα µπορούσαν να επωφεληθούν του προγράµµατος και να «αυγατίσουν» τις επιχειρήσεις τους µέσω ενδιαφερόµενων επενδυτών.

Προϋποθέσεις ένταξης

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης του ΕΣΠΑ δεν έχουν γίνει επισήµως γνωστές, ωστόσο το πιο πιθανό είναι ότι θα αποκλείονται περιπτώσεις όπου η µητρική εταιρεία ελέγχει πάνω από το 50% της επιχείρησης του franchise, όπως επίσης οι επιχειρήσεις µε εταιρικά καταστήµατα. Η δράση προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ στοχεύει στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειµένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων µπορούν να έχουν συνολικό προϋπολογισµό από 30.000 έως 200.000 ευρώ και περιλαµβάνουν:

  • Αναβάθµιση υποδοµών (κτήρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
  • Μηχανήµατα και εξοπλισµό
  • Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθµιση
  • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων µέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισµικό, υπηρεσίες   λογισµικού και υποδοµές ΤΠΕ)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό).
  • Μεταφορικά µέσα.

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες δικαιωµάτων χρήσης brand name.

Η χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιµων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση προσλήψεων.

Ενθάρρυνση για σύσταση επιχειρήσεων από ανέργους άνω των 45

Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας -Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» προϋπολογισµού 35 εκατ. ευρώ αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία για να το πράξουν προκειµένου να συµβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτοµα αυτά κατέχουν.

Το συνολικό ύψος επιχειρηµατικών σχεδίων ανά πρόταση µπορεί να κυµαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης διαµορφώνεται κατά µέσο όρο στο 65%.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση