Βιοαπόβλητα: Έρευνα ΕΛΜΕΠΑ για βελτιστοποίηση των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών

Στην έρευνα και την εξέλιξη της μηχανικής κομποστοποίησης μέσω του έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ), «Εξέλιξη, Ολοκλήρωση και Εμπορευματοποίηση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) Επεξεργασίας Οργανικών Υπολειμμάτων» επενδύει η εταιρεία Διαλυνάς Α.Ε., «ως αρωγός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αντικείμενο του έργου ΑΜΚ είναι η περαιτέρω εξέλιξη των μηχανικών κομποστοποιητών που αναπτύσσει η Διαλυνάς ΑΕ σε μια σειρά διαφορετικών τύπων εμπορικών προϊόντων, ανάλογων των διαφορετικών αναγκών της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η βελτίωση και η αναβάθμιση της λειτουργίας και του λογισμικού της ελέγχου, εκτιμήθηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, επενδύοντας σε υψηλής ποιότητας υλικά και εξοπλισμό, όπως σύστημα τηλεμετρίας, σύστημα απόσμησης, αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, στάθμης. Παράλληλα με την κατασκευή των πρότυπων μονάδων μια ακόμη καινοτομία ακολουθεί, η κατασκευή και λειτουργία μιας μεταφερόμενης αυτόνομης ενεργειακά μονάδας, η οποία στοχεύει στην κάλυψη μιας ιδιαίτερης, αλλά εξαιρετικά σημαντικής αγοράς, που αφορά κυρίως στρατιωτικές χρήσεις».

Λόγω των μηδενικών οχλήσεων και του κλειστού συστήματος λειτουργίας, συνεχίζει η ενημέρωση, «οι νέες μονάδες ΑΜΚ της Διαλυνάς Α.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν εντός των ορίων των μονάδων φιλοξενίας (ειδικά στα ξενοδοχεία τουριστικών θέρετρων), να δέχονται το σύνολο των υπολειμμάτων τροφίμων και να παράγουν ένα πλούσιο εδαφοβελτιωτικό προϊόν. Ειδικά σε τουριστικές περιοχές, μικρούς και απομονωμένους οικισμούς και κάθε μεγάλο παραγωγό οργανικών υπολειμμάτων (συμπεριλαμβανόμενης και της λυματολάσπης), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο σύνολο της Μεσογειακής λεκάνης, λύσεις όπως αυτή αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό εργαλείο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων».

Στο πλαίσιο του έργου, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για τη βελτιστοποίηση των μονάδων ΑΜΚ σε δύο επίπεδα. Το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας με την καθοδήγηση του καθ. Θ. Μανιού διεξάγει δοκιμές σχετικά τον ρυθμό αποδόμησης διαφορετικών βιο-αποβλήτων (τροφικών υπολειμμάτων, λυματολάσπης και χωνέματος αναερόβιων αντιδραστήρων) και διαφορετικών διογκωτικών υλικών (κλαδεμένων ή υπολειμμάτων ξυλείας από διάφορες πηγές), καθώς και την αξιολόγηση του παραγόμενου τελικού προϊόντος σε γεωπονικές εφαρμογές. Επίσης, το Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με την καθοδήγηση του καθ. Σ. Παναγιωτάκης διερευνά θέματα εγκατάστασης αισθητήρων παρακολούθησης της διαδικασίας της κομποστοποίησης, λειτουργικής διασύνδεσης και ανάπτυξης του λογισμικού απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχουν των μονάδων.

Η Διαλυνάς Α.Ε. και οι υπεργολάβοι του έργου θα παρουσιάσουν τις μονάδες AMK καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα του έργου στο διεθνές συνέδριο RETASTE: RETHINK FOOD WASTE που διεξάγεται στην Αθήνα στις 6-8 Μαΐου 2021 και στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν και διαδικτυακά (https://retaste.gr).

Το Έργο ΑΜΚ υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση