Βιοαπόβλητα: 1.650 καφέ κάδους και 100 κάδους κομποστοποίησης προμηθεύεται ο δήμος Κοζάνης

Τέσσερα νέα απορριμματοφόρα οχήματα και κάδους βιοαποβλήτων/κομποστοποίησης αποκτά ο δήμος Κοζάνης, με την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης στον δήμο Κοζάνης».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» και ιδία συμμετοχή.

Συγκεκριμένα ο δήμος Κοζάνης θα προμηθευτεί:

⦁ δύο (2) Απορριμματοφόρα οχήματα με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12,0 m3,
⦁ δύο (2) Απορριμματοφόρα οχήματα με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 8,0 m3,
⦁ τετρακόσιους (400) καφέ κάδους προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 240lt,
⦁ διακόσιους (200) καφέ κάδους προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 360lt,
⦁ πενήντα (50) καφέ κάδους προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 660lt,
⦁ χίλιους (1000) καφέ κάδους προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 10lt, τύπου κουζίνας (θα διανεμηθούν στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων) και
⦁ εκατό (100) κάδους κομποστοποίησης (θα διανεμηθούν στα πλαίσια των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων και την προώθηση της κομποστοποίησης).

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό, παραγωγικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα προγραμματίζεται και θα υλοποιηθούν δράσεις για τη συμμετοχή, την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης και την περαιτέρω προώθηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ).

Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

⦁ παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας,
⦁ ηλεκτρονική αποστολή φυλλαδίου και αφίσας στους κατάλληλους αποδέκτες,
⦁ περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε σχολεία του Δήμου,
⦁ ενημέρωση για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης σε τοπικούς φορείς και τις δυνατότητες συμβολής τους στην προσπάθεια βελτίωσης της ΔσΠ.

Ο στόχος του δήμου Κοζάνης είναι να βελτιώσει τα συστήματα συλλογής/ διαλογής/ μεταφοράς βιοαποβλήτων, να παρακινήσει τους δημότες του να συμμετέχουν περαιτέρω στα προγράμματα ΔσΠ, να μειώσει τις ποσότητες συλλογής των σύμμεικτων απορριμμάτων στον πράσινο κάδο και κατά συνέπεια, να συγκρατήσει ή και να μειώσει το κόστος διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση της προμήθειας, ο δήμος Κοζάνης θα επεκτείνει περαιτέρω το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα οικιακά βιοαπόβλητα, που υλοποιείται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια στις συνοικίες Πλατάνια, Αγ. Αθανασίου και στην Κοινότητα Πετρανών. Η συλλογή των βιοαποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με τα νέα απορριμματοφόρα του εν λόγω προγράμματος σε συνεργασία με τους δημότες, ώστε να συλλέγονται στον καφέ πλέον κάδο υπολείμματα φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, ζυμαρικών, οσπρίων, ψωμιού, γλυκών, γαλακτοκομικών, αυγών κ.λπ. που θα κατέληγαν μέχρι σήμερα στον πράσινο κάδο των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε ως Δήμος Κοζάνης πρώτοι τα όσα αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τη χωριστή συλλογή των βιοοαποβλήτων και να επιτύχουμε τους στόχους που ορίζονται σε αυτόν.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση