Βιοκαυσιμα …από τηγανέλαιο

Μελέτη, ανάπτυξη και επίδειξη μιας νέας τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς με την αξιοποίηση χρησιμοποιημένων τηγανελαίων. Το έργο θα διαρκέσει εως το 2013 και σε αυτό συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ένωση Εστιατόρων -  Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό περίπου 50%.

Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας αυτού του έργου στοχεύει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση μιας νέας αειφορικής τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, που συμπεριλαμβάνει και ηλιακό υδρογόνο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση υλοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως στη Θεσσαλονίκη με επίδειξη της παραγωγής βιοκαυσίμων και χρήση τους σε δημοτικά οχήματα. Με το έργο αυτό προωθείται η χρήση των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, συμβάλλοντας έτσι στην ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις μεταφορές, αλλά και την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στο έργο περιλαμβάνονται κυρίως τέσσερις δράσεις:

  1. Ανάπτυξη δικτύου συλλογής χρησιμοποιημένων τηγανελαίων από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση εστιατόρων – ψητοπωλών Θεσσαλονίκης
  2. Παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς από τηγανέλαια, χρησιμοποιώντας ηλιακό υδρογόνο, δηλαδή υδρογόνο που παράγεται από ενέργεια που προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  3. Έλεγχος παραγόμενου βιοκαυσίμου 2ης γενιάς σε κινητήρες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  4. Επίδειξη χρήσης του νέου βιοκαυσίμου 2ης γενιάς σε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με καταγραφή αποτελεσμάτων και μετρήσεις

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 23 εστιατόρια συγκεντρώνουν το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, το οποίο στη συνέχεια περισυλλέγεται από ειδικό όχημα του δήμου. Στο τελικό στάδιο, το λάδι μεταφέρεται στο ΕΚΕΤΑ, όπου και γίνεται η επεξεργασία για την παραγωγή βιοκαυσίμου.

«Στόχος μας είναι με το τέλος του προγράμματος, δηλαδή σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, να παραχθούν περί τους 2,5 με 3 τόνους βιοκαυσίμου, που θα φτάσουν για να κινηθεί το απορριμματοφόρο για περίπου ένα εξάμηνο. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου», εξηγεί η χημικός μηχανικός Στέλλα Μπεζεργιάννη από το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μελετάται επίσης το ενδεχόμενο τα 23 αυτά εστιατόρια να μπορούν να συγκεντρώνουν και τηγανέλαια καταναλωτών. Σήμερα, στην πλειοψηφία τους τα έλαια αυτά καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Οι καταναλωτές δεν έχουν, άλλωστε, και πολλές επιλογές, αφού μόλις λίγα σούπερ μάρκετ έχουν ξεκινήσει προσπάθεια ανακύκλωσης τηγανελαίων. Ο δήμος προμηθεύτηκε το απορριμματοφόρο μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE» για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων σε αστικό περιβάλλον.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει αρκετά οφέλη στην πόλη μας:

  • Μείωση όγκου απορριμμάτων με τη συλλογή των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων
  • Παραγωγή ωφέλιμων προϊόντων, όπως φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα (βιοκαύσιμα 2ης γενιάς) από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια
  • Ελάττωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την αειφορική παραγωγή των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, με χρήση ηλιακού υδρογόνου
  • Επίδειξη των περιβαλλοντικών οφελών των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς μέσω του νέου απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσ/νίκης
  • Μελέτη σχεδίων για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού χαρακτήρα για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών και για τη συνέχιση του σχεδίου και μετά το τέλος του έργου

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.biofuels2g.gr

ec.europa.eu/environment/life/index.htm

ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!