Βιοτουρισμός: Το παράδειγμα της Ιεράπετρας

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Βιοτουρισμός: Μία έννοια που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1985 και η φιλοσοφία της βασίζεται στις υπηρεσίες τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον, διαφυλάσσοντας τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους, καθώς και τη βιοποικιλότητα.

Ο τουριστικός κλάδος εξαρτάται από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως μέσο προστασίας και προώθησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιοτουρισμός μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα και να γίνει μια διαφορετική πηγή έμπνευσης και κίνητρο για τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να επιτύχουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Η προσέγγιση του βιοτουρισμού – τουρισμός που σέβεται τον βίο και το περιβάλλον – είναι ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης για την διαχείριση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αποτελεί μία σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Η προστασία του περιβάλλοντος διαμέσου του βιοτουρισμού αναβαθμίζει το ίδιο το τουριστικό προϊόν και συμβάλλει στην διεύρυνση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης και προβολής του τουριστικού δυναμικού.

Με αυτόν τον τρόπο αμβλύνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από το μαζικό τουρισμό και αυξάνονται τα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, ενώ δημιουργούνται και περαιτέρω κίνητρα για την προστασία και διαφύλαξη της περιοχής.

Ένα από τα παραδείγματα βιοτουριστικής ανάπτυξης είναι η περιοχή της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, όπου στο πλαίσιο του προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου / Μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον» του Δήμου Ιεράπετρας, εκπονούν έργο για την προβολή και διάσωση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Το έργο με τίτλο «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας» στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του βιοτουρισμού ως καινοτόμου περιβαλλοντικής πολιτικής για την διαχείριση των εξωαστικών περιοχών του Δήμου Ιεράπετρας, που παρουσιάζουν ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

O Δήμος Ιεράπετρας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας και προστατευόμενες περιοχές ΝΑTURA 2000 όπως τη Νήσο Χρυσή (Γαϊδουρονήσι), που φιλοξενεί περισσότερα από 120 είδη μεταναστευτικών πουλιών, τη Λίμνη Μπραμιανών που αποτελεί έναν απ’ τους σημαντικότερους σταθμούς αποδημητικών πουλιών της Νότιας Ευρώπης κ.ά.

Ωστόσο, η περιοχή δέχεται έντονες φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς πιέσεις, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, οι οποίες οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις σε μη αναστρέψιμη υποβάθμιση.

Στις δράσεις του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Κιόσκι πληροφοριών στο κέντρο της Ιεράπετρας
  • Δημιουργία εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για τον βιοτουρισμό
  • Οδηγός βιοτουρισμού (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στα Ελληνικά και Αγγλικά
  • Χάρτης βιοτουρισμού στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
  • Τρία σχετικά βίντεο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
  • Συνέδριο-Ημερίδα στην Ιεράπετρα
  • Πολιτιστική έκθεση στην Ιεράπετρα
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση