Βιώσιμη ανάπτυξη και ορθολογική χρήση φυσικών πόρων από τη «Γευσήνους»

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και η εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον μπορούν να αποτελούν ζητούμενα ακόμη και για μία μεγάλη εταιρεία εστίασης.

Η «Γευσήνους» είναι η μεγαλύτερη εταιρεία συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει τη δυνατότητα να σιτίζει καθημερινά 60.000 άτομα στην Αθήνα και 30.000 άτομα στην Κρήτη, ενώ η έδρα της είναι στην Αθήνα.

Καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, αεροπορικών εταιριών, νοσοκομειακών μονάδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικών οργανισμών, κατασκηνώσεων κλπ.

Διαθέτει, εκτός των άλλων, μία υπερσύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη κεντρική μονάδα παραγωγής στην Αθήνα και μία στην Κρήτη, σχεδιασμένες βάσει των προδιαγραφών που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Η «Γευσήνους», αποδεικνύοντας το σεβασμό στις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και δίνοντας προτεραιότητα στον παράγοντα άνθρωπο, ασκεί τις δραστηριότητες της ακολουθώντας πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001 στο εστιατόριο του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, στο κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και στα κυλικεία του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.

Οι κύριοι άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της είναι:

  • Μείωση του όγκου των αποβλήτων.
  • 100% ανακύκλωση συσκευασιών.
  • 100% ορθολογική διαχείριση λιπών και ελαίων.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση εργαζομένων και φοιτητών.

Εκτιμώντας το αποτύπωμα άνθρακα ως το πιο καινοτόμο μέτρο περιβαλλοντικής διαχείρισης, η εταιρεία συμμετέχει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με στόχο τη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης επιχείρησης.

Πρόσφατα η «Γευσήνους» εισήλθε στην κοινότητα των Green Angels, η οποία συνενώνει ευαισθητοποιημένες στην αειφόρο ανάπτυξη επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω των περιβαλλοντικών τους δεσμεύσεων γίνονται αρωγοί στον κοινό στόχο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η κοινότητα Green Angels αποτελεί μία πρωτοβουλία της ICAP Group και της GREENiT Environmental και υλοποιεί ενέργειες περιβαλλοντικής πολιτικής, μέσω εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, που εστιάζουν σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, βελτίωσης κόστους και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση