Βιώσιμη διαχείριση νερού σε Μεσογειακές λεκάνες απορροής

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Α.Ε. διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Βιώσιμη διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνες απορροής» στο πλαίσιο του έργου WATERinCORE (1G-MED08-515), την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012, στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου 49.

  Το έργο WATERinCORE περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διάχυση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των αρχών της Local Agenda 21 στη διαχείριση υδάτινων πόρων των Μεσογειακών λεκανών απορροής. Στο πλαίσιο του έργου, αναγνωρίσθηκαν πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης υδάτων και αποτυπώθηκε η εφαρμογή της Local Agenda 21 στις Περιφέρειες, από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο, που συμμετέχουν. Επιπλέον, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, σε πιλοτικό επίπεδο, σε επιλεγμένες μεσογειακές λεκάνες και υπολεκάνες απορροής σε κάθε περιοχή. Σκοπός ήταν η κινητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών φορέων στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τοπικών δράσεων στη διαχείριση υδάτων.

 Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση της διαχείρισης νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής του έργου καθώς και των αποτελεσμάτων και εργαλείων που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του έργου WATERinCORE.

 Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιασθεί το θεσμικό πλαίσιο και η εθνική πολιτική διαχείρισης νερού από τον Ειδικό γραμματέα Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθηγητή κο Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Επίσης για πρώτη φορά θα παρουσιασθούν τα περιεχόμενα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR 10) από εκπρόσωπο της κοινοπραξίας της μελέτης. Τέλος, θα παρουσιασθεί η διαδικασία διαβούλευσης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης της Κύπρου ενόψει και της αντίστοιχης διαδικασίας που θα ακολουθήσει στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της προηγούμενης μελέτης.

  Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους φορείς και επιστήμονες με ενασχόληση στη διαχείριση νερού καθώς στην εφαρμογή των αρχών της Τοπικής Ατζέντα 21 στη διαχείριση περιβάλλοντος, γενικότερα. Ομιλητές της ημερίδας θα είναι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου και αρμόδιων φορέων της χώρας μας καθώς και ειδικοί επιστήμονες και μελετητές σε θέματα διαχείρισης του νερού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!