Βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων

Πανελλαδική έρευνα για το νερό  αναφορικά με τη  χρήση του σε οικιακό επίπεδο

 Πόσο νερό καταναλώνουμε;   κάνουμε σπατάλη στο σημαντικό αυτό αγαθό της φύσης; Είναι μερικά από τα ερωτήματα  της έρευνας  του δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS που  ξεκινά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

  Μια πρωτοποριακή έρευνα  για το νερό και πιο συγκεκριμένα για την οικιακή χρήση του σε μεγάλα αστικά κέντρα της   χώρας (Αττική, Βόλο, Γιάννενα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λαμία, Ξάνθη, Πάτρα, Ρόδο) με στόχο να καταγράψει τη σχέση των νοικοκυριών με το πολυτιμότερο φυσικό πόρο και να προωθήσει με εμπεριστατωμένα στοιχεία τα  απαιτούμενα βήματα για την ορθολογική χρήση του και τη βιώσιμη διαχείρισή του. Για την ολοκληρωμένη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζεται ο λογαριασμός του  νερού, αφού υπάρχει η σχετική ερώτηση για το πόσα κυβικά καταναλώνονται στην οικία  και ποιο είναι το ποσό που πληρώνουν.

 Η σημασία της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από όσο το δυνατόν περισσότερα  νοικοκυριά είναι και η εγγύηση για την αξιοπιστία και ασφάλεια των αποτελεσμάτων που  θα προκύψουν. Όπως είναι γνωστό, όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα, τόσο πληρέστερη  είναι η εικόνα που θα προκύψει σε σχέση με τα ζητούμενα της έρευνας.

 Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των συνηθειών μας και του τρόπου που το  χρησιμοποιούμε. Ιδιαίτερα όμως θέλουμε να σκιαγραφήσουμε τη σχέση μας με το νερό.  Μέχρι που φτάνει η γνώση μας για το νερό που τρέχει από τη βρύση μας. Γνωρίζουμε από πού προέρχεται; Εμπιστευόμαστε την ποιότητά του;

Με αυτή την έρευνα επιδιώκουμε να εντοπίσουμε το πώς το αντιλαμβανόμαστε, ποια είναισημασία που του αποδίδουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, πόσο είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε ενεργά στη διαχείριση του. Πόσο θεωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο για την κατάσταση του πόρου και ποιοι θεωρούμε ότι επηρεάζουν τη διαθεσιμότητά του στην  περιοχή μας.

  Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αναμένεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της  Παγκόσμιας Ημέρας Νερού το Μάρτιο του 2012. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα ξεκινήσει μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη δυνατή εξοικείωσή μας με ζητήματα καθημερινής  χρήσης και διαχείρισης του νερού, εξοικονόμησης και ανακύκλωσης.

Η εκστρατεία θα έχει δυο κύριες κατηγορίες απεύθυνσης: από τη μια τους πολίτες που μετη δική τους συμπεριφορά επηρεάζουν τον πόρο, αλλά ταυτόχρονα, σημαντικό κομμάτι τηςθα αφορά τους θεσμικούς φορείς (υπουργείο, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, όλα τα επίπεδατης τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης των υδάτων – ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ) και θαπεριλαμβάνει την κατάθεση συγκεκριμένων επεξεργασμένων προτάσεων σε θεσμικόεπίπεδο για τη διαμόρφωση των κατάλληλων εκείνων πολιτικών, που θα ενσωματώσουν τα συμπεράσματα της έρευνας και θα συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικώνπόρων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!