«Γαλάζια Καινοτομία» για 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Μεσόγειο

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η Γαλάζια Ανάπτυξη και η Γαλάζια Οικονομία με ξεκάθαρο περιβαλλοντικό πρόσημο μπορεί να φαίνεται ότι έχει καταστεί της «μόδας» τα τελευταία χρόνια, αλλά σε περιοχές όπως η Μεσόγειος έχει σαφές και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η Γαλάζια Οικονομία αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και περιλαμβάνουν την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, την εξαγωγή ορυκτών και υδρογονανθράκων από υποθαλάσσια κοιτάσματα, την παραγωγή ενέργειας από θαλάσσια αιολικά πάρκα, την αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων και των παλιρροιών, τις μεταφορές και τη ναυπήγηση σκαφών, την αφαλάτωση, την διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη θάλασσα, την προστασία απειλούμενων θαλάσσιων ειδών και οικοσυστημάτων κτλ.

Το κοινοτικό έργο MISTRAL – Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για Διακρατικά clusters και Δίκτυα Γαλάζιας Ανάπτυξης, αφορά στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.Πρόσφατα σε συνάντηση του εταίρων του έργου, στην Ραβέννα της Ιταλίας, συμμετείχε από ελληνικής πλευράς η Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο επιδιώκει να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική συνεργασία με ποικίλους φορείς στη Μεσόγειο (Υπουργεία, Περιφέρειες, clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου: i) να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την Γαλάζια Ανάπτυξη, ii) να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters ως ένας εξαιρετικός διαμεσολαβητής της γνώσης για την ενίσχυση της «Γαλάζιας Οικονομίας», iii) να σχεδιάσει και να εφαρμόσει βιώσιμες αναπτυξιακές κατευθύνσεις εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών στη Μεσόγειο, με έμφαση στη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Το MISTRAL, που συντονίζεται από την Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα της Ιταλίας, συνδυάζει ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα και μια καινοτόμα προσέγγιση, που θα συμβάλει στην τόνωση του τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, στοχεύοντας στην βελτίωση της καινοτομίας σε τουλάχιστον 300 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με ειδικούς εμπειρογνώμονες, διακρατικές δραστηριότητες και προγράμματα ανταλλαγών, για την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο.

Από την Ελλάδα, εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχει και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση