Γεωθερμία: Ολική αναμόρφωση της νομοθεσίας προωθεί το ΥΠΕΝ

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποβολή εισήγησης σχεδίου νόμου για τη γεωθερμία, προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

H Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από του εξής:

1. Τον κ.Γεωργαλά Λουκά, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως Πρόεδρο.
2. Τον κ.Ρεκουντίνη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων, Προϊστάμενο Τμήματος Γεωθερμίας, Υδρ/κων & Κανονισμών της Δ/νσης Πολιτικής & Ερευνών, ως μέλος.
3. Την κα Βαρβιτσιώτη Ευφροσύνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας Νομικών, Προϊσταμένη Τμήματος Ασφάλειας και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, ως μέλος.
4. Την κα Στεφανάτου Αγγελική, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, υπαλλήλου Τμήματος Γεωθερμίας, Υδρ/κων & Κανονισμών της Δ/νσης Πολιτικής & Ερευνών, ως μέλος.
5. Την κα Βλάχου Μαρία, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου/Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ως μέλος.
6. Tον κ.Χρυσοχοΐδη Χαράλαμπο, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου/ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ως μέλος.
7. Toν κ. Βουγιουκαλάκη Γεώργιο, Διευθυντή Δ/νσης Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων ΙΓΜΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Βακαλόπουλο Παναγιώτη, Γεωλόγο της ανωτέρω Διεύθυνσης.
8. Τον κ. Τσολακίδη Β., Πρόεδρο Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Μενδρινό Δ., Μεταλλειολόγο- Μηχανικό, συνεργάτη του τμήματος Γεωθερμίας.
9. Τον κ.Σπυρίδωνος Ευάγγελο, Γεωλόγο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον κ.Αρβανίτη Απόστολο, Γεωλόγο.

Μέλος της Ομάδας Εργασίας που θα εκτελεί και χρέη γραμματέα αυτής ορίζεται η κα Στεφανάτου Αγγελική, υπάλληλος της Δ/νσης Πολιτικής και Ερευνών με αναπληρώτρια την κα Δέδε Μαρία, υπάλληλο της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Το Έργο της Ομάδας Εργασίας

Έργο της Ομάδας ορίζεται η εισήγηση πρότασης νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα περιλαμβάνει:

1) Πλήρες σχέδιο νόμου με τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις και περιεχόμενο τη συνολική αναμόρφωση της νομοθεσίας της γεωθερμίας.

2) Πλήρη αιτιολογική έκθεση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

3) Πλήρη έκθεση ανάλυσης των συνεπειών των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

4) Την προετοιμασία και τη σύνταξη των νέων κανονιστικών εκείνων αποφάσεων που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.

5) Την αξιολόγηση των σχολίων διαβούλευσης και τη διαμόρφωση της έκθεσης διαβούλευσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση