ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Το Πρόγραμμα “ΗΛΙΟΣ” είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της Ευρώπης

Το μέλλον της χώρας βρίσκεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επεσήμανε ο υπουργός ΠΕΚΑ.

 Η ενέργεια είναι ένας τομέας στον οποίον η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί τα επόμενα χρόνια ,ως μοχλό ανάπτυξης, ως πόλο επενδύσεων, ως φορέα δημιουργίας πολλών θέσεων εργασίας επεσήμανε ο   Υπουργός   ΠΕΚΑ  κατά τη δειάρκεια της ειδικής ημερίδας  του ΥΠΕΚΑ και της   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ενέργεια με θέμα :  «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη & το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ».

 Ο κ. Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε  αισιόδοξος ότι θα προχωρήσουν  τα ζητήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των υποδομών που χρειάζονται, αλλά και του Προγράμματος “ΗΛΙΟΣ”, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.

Τα ζητήματα της ενεργειακής μας αυτάρκειας, τα ζητήματα των πόρων που κάποια στιγμή εξαντλούνται, δεν μπορούν παρά να μας οδηγήσουν ως οικονομία και ως κοινωνία, να σχεδιάσουμε ένα ενεργειακό μέλλον βασισμένο, κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό δεν μας εμποδίζει να εκσυγχρονίσουμε τις σημερινές υποδομές μας σε συμβατικά καύσιμα, προφανώς δεν μας εμποδίζει να εξερευνήσουμε εμείς οι ίδιοι για τους δικούς μας εγχώριους πόρους υδρογονανθράκων - και το κάνουμε με πολύ συστηματικά βήματα - δεν μας εμποδίζει να συζητάμε για το πώς θα συμμετάσχουμε στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, το νέο γεωπολιτικό γεωστρατηγικό πλαίσιο για τους αγωγούς φυσικού αερίου.

Όμως, το μέλλον της χώρας βρίσκεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βρίσκεται στην εκμετάλλευση των φυσικών και μη εξαντλήσιμων πόρων που έχουμε, τον ήλιο, τον αέρα, τη βιομάζα, τη γεωθερμία, σε πόρους που μπορούν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Είναι, λοιπόν, ακριβώς αυτή η στιγμή που πέρα από τον σχεδιασμό που ήδη υπάρχει και εκτείνεται μέχρι το 2020, η χώρα πρέπει να εκπονήσει και να συμφωνήσει σε έναν πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό, έναν οδηγό που πηγαίνει πολύ πέρα από το 2020 και φτάνει μέχρι το 2050.

Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί σήμερα με την ευκαιρία του συνεδρίου θα δώσουμε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο αυτού του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Είναι ένας οδηγός, μέχρι το 2050, ο οποίος συμβαδίζει απόλυτα με τις κατευθύνσεις του αντίστοιχου οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο διάστημα.

Αυτός ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός, που έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με μία ομάδα Εμπειρογνωμόνων, θα τύχει ευρείας δημόσιας συζήτησης το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει τον οδηγό, αφού πλέον επισημοποιηθεί στην τελική του μορφή από την επόμενη Κυβέρνηση.

Περιγράφουμε διαφορετικά σενάρια, όπως το σενάριο των υφιστάμενων πολιτικών με βάση το οποίο θα επιτύχουμε μόνον ένα μέτριο επίπεδο περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 της τάξης του 40% σε σχέση με το 2005.Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν επαρκεί για τις φιλοδοξίες που έχουμε. Κι έχουμε μία σειρά από εναλλακτικά σενάρια, τα οποία μεγιστοποιούν τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση κόστους για την ελληνική οικονομία.

Με αυτές τις πολιτικές, η χώρα μας θα πετύχει μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 60% έως 70% το 2050 σε σχέση με το 2005, θα πετύχει ένα ποσοστό 85% με 100% ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με την αξιοποίηση όλων των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών. Θα πετύχει μία συνολική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της τάξης του 60% - 70%, θα σταθεροποιήσει τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση εξαιτίας των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, θα δει μια αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού των μεταφορών και μεγαλύτερες χρήσεις αντλιών θερμότητας στον οικιακό και τριτογενή τομέα.

Να δει μία πολύ σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών, μία αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 30% με 35% του συνόλου, να δει τον ηλεκτρισμό να αποκτά κυρίαρχο μερίδιο στις ηπειρωτικές μεταφορές μικρής απόστασης σχεδόν το μισό του συνόλου και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής τροχιάς. Με αυτές τις πολιτικές, η χώρα μας θα δει μια σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση από το σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας και μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κτιριακό τομέα, θα δει έξυπνα δίκτυα και μονάδες αποκεντρωμένης παραγωγής.

Αυτό το κείμενο-πλαίσιο, το οποίο σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα, θα δημιουργήσει και μία ολόκληρη συζήτηση για τις εναλλακτικές μας επιλογές, επιλογές που ξεκινούν τώρα και εκτείνονται πέρα από τους δεσμευτικούς στόχους που έχουμε ήδη μέχρι το 2020.

Και βέβαια, είναι ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μία σειρά από μύθους. Το μύθο για παράδειγμα ότι οι ΑΠΕ αυξάνουν το κόστος ενέργειας που δεν είναι έτσι. Οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις στα συμβατικά καύσιμα κατά πολύ ξεπερνούν τις επιδοτήσεις για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών.

Εδώ και ορισμένα χρόνια, η χώρα μας έχει δημιουργήσει ένα πλήρες πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα, ένα πλαίσιο που βασίζεται στις ευρωπαϊκές πρακτικές, στα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα, ένα πλαίσιο εγγυημένων τιμών για διαφορετικά είδη και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ανάλογα με την ωριμότητά τους. Ένα πλαίσιο το οποίο έχει συμπληρωθεί με ειδικές διατάξεις με τη χωροθέτηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ένα πλαίσιο με βάση το οποίο έχουμε καταφέρει, μόλις τα τελευταία δύο χρόνια, από το 2010 μέχρι σήμερα να έχουμε ξεπεράσει τα εγκατεστημένα 2,5 χιλιάδες MW σε κάθε μορφής Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρουσιάζοντας μία αύξηση που υπερβαίνει το 40% και σε μερικές ειδικές τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως είναι στα φωτοβολταϊκά, ένα διπλασιασμό σε σχέση με αυτό που είχαμε μόλις πριν από ένα χρόνο.

Η αιολική ενέργεια παραμένει κυρίαρχη στο ισοζύγιο αυτό και για άλλες μορφές ΑΠΕ που υπολείπονται, όπως είναι η βιομάζα και όπως είναι η γεωθερμία. Το ΥΠΕΚΑ στο πρόσφατο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, δίνει ισχυρά κίνητρα για να αναπτυχθούν κι αυτές πιο γρήγορα.

Βέβαια, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η βιωσιμότητά του. Και γι΄ αυτό, με βάση και τις κατευθύνσεις του νέου οικονομικού προγράμματος το οποίο ψήφισαν τα δύο κόμματα, που στηρίζουν τη σημερινή Κυβέρνηση, ολοκληρώνει τις ημέρες αυτές μία πολύ σημαντική δουλειά, η οποία εξετάζει το ισχύον πλαίσιο. Εξετάζει τις τάσεις του, τα κόστη, τις εναλλακτικές και θα παρουσιαστεί στους πολίτες, αλλά και στους εταίρους μας, για να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα, για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα ακριβώς του πλαισίου κινήτρων και ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Είναι ένα πλαίσιο, το οποίο έχει δουλευτεί σε συνεργασία με όλους τους φορείς της αγοράς. Κι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε σε κοινές παραδοχές και σε κοινές προτάσεις, τις οποίες θα φέρουμε στο δημόσιο διάλογο.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η Ελλάδα θέλει να συνεχίσει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα επόμενα χρόνια, θέλει να δημιουργήσει σταδιακά μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, θέλει να στρέψει τις οικονομικές δραστηριότητες μέσα στην κρίση. Αναγνωρίζοντας, παράλληλα, τις ιδιαιτερότητες της στιγμής προς παρόμοιες επενδύσεις, όπου ταυτόχρονα θέλει να συνεχίσει να στηρίζει τη βιομηχανία της, ώστε να μετριαστεί όσο γίνεται το κόστος της ενέργειας, που είναι από τα πιο σημαντικά κόστη για την οικονομική δραστηριότητα,

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, τοποθετείται και η πρωτοβουλία που έχει κωδικοποιηθεί ως το Πρόγραμμα “ΗΛΙΟΣ”. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκινάει από μια πολύ απλή και πολύ δυνατή ιδέα. Η Ελλάδα έχει περίπου 50% υψηλότερο ηλιακό δυναμικό από μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Με βάση όλες τις αναλύσεις των ευρωπαϊκών κι άλλων θεσμών και Ινστιτούτων, η χώρα μας έχει ένα αναξιοποίητο ηλιακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελός της. Δεν νοείται η Ελλάδα να εισάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να μην μπορεί να εξάγει ηλιακή ενέργεια.

Βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι μας, μια ιδέα παραμένει ιδέα, εκτός αν δουλέψεις πάνω της για να τη μετατρέψεις σε πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος. Αυτό ακριβώς έχουμε κάνει τους τελευταίους έξι μήνες, για να σχηματοποιήσουμε μια ιδέα, την οποία αποδέχονται όλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, θα είναι προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, θα είναι προς όφελος της Ευρώπης συνολικά γιατί με τη μία καταφέρνει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήματα.

Καταφέρνει να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν την Ελλάδα που ψάχνει να βρει νέους παραγωγικούς πόρους για να δημιουργηθούν επενδύσεις, πλούτος και να μπορέσει να μειώσει το δημόσιο χρέος της. Ψάχνει να απαντήσει στο ευρωπαϊκό αίτημα της δημιουργίας μιας ενοποιημένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ψάχνει να απαντήσει και στο αίτημα πολλών ευρωπαϊκών χωρών για το πώς θα μπορέσουν να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους που έχουν θέσει, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Αυτούς λοιπόν τους έξι μήνες, αντιμετωπίσαμε μια πρόκληση, ώστε να συστηματοποιήσουμε και να αναλύσουμε όλες τις διαστάσεις ενός εξαιρετικά πολύπλοκου δύσκολου εγχειρήματος. Θα βρεθεί δημόσια γη και δημοτικές εκτάσεις, που θα μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό; Ναι, έχει ήδη βρεθεί. Και δεν θα γεμίσει όλη η Ελλάδα κάτοπτρα. Είναι λιγότερο από το 0,1% της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Έχει τοποθετηθεί σε ένα σύστημα γεωχωρικών πληροφοριών, με το οποίο δίνεται όλη η πληροφορία στους επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία αδειοδότησης, ώστε ο επενδυτής να μπορεί να συμμετάσχει εύκολα σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα; Ναι και με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή, δημιουργείται ακριβώς ένα τέτοιο πλαίσιο ταχύτερης, ευκολότερης αδειοδοτικής διαδικασίας.

Τα δίκτυα που έχει η χώρα μας μπορούν να σηκώσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα; Ναι, τα υπάρχοντα δίκτυα μπορούν να σηκώσουν κατ' αρχάς τη δυνατότητα εξαγωγής δύο με τρεις χιλιάδες MW και στη συνέχεια με την επέκταση των ευρωπαϊκών δικτύων και την ένταξη της Ελλάδας στα νέα έξυπνα δίκτυα που δημιουργούνται και ενώνουν το βορρά και το νότο στην Ευρώπη, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και τα υπόλοιπα οκτώ χιλιάδες μεγαβάτ MW, τα οποία συμπληρώνουν το προτεινόμενο μέγεθος των δέκα χιλιάδων MW, του συνολικού αυτού προγράμματος.

Θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας καταναλωτής; Κατηγορηματικά όχι. Διότι η ενέργεια αυτή εξάγεται, δεν καταναλώνεται στην Ελλάδα, και ακόμη και στο κομμάτι που αφορά στη λεγόμενη «στατιστική μεταφορά» δεν υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση στον Έλληνα καταναλωτή. Είναι κάτι, το οποίο αφορά μόνο ξένους επενδυτές; Όχι. Είναι κάτι, που αφορά τόσο ξένους όσο και Έλληνες επενδυτές, διότι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την ελληνική προστιθέμενη αξία.

Ποιος θα αγοράσει και πόσο θα πληρώσει; Αυτά είναι τα ερωτήματα πάνω στα οποία δουλεύουμε, πάνω στα οποία έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Επίτροπο για τη στήριξή του από την πρώτη στιγμή σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ζητήματα πάνω στα οποία έχουμε μια στενή συνεργασία με τη Γερμανική Κυβέρνηση, αλλά μέσα στο πλαίσιο στο οποίο δουλεύει η κάθε Κυβέρνηση, αλλά και έχοντας ξεκινήσει συζητήσεις και με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, αλλά χωρίς να περιοριστούμε και μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να εξάγει ήλιο ακόμη και στις γειτονικές της χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η οποία προσπαθεί τον καιρό αυτό να αναπτύξει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση γι' αυτήν.

Και βέβαια, σε αυτή την περίοδο, έχουμε απαντήσει και στις πιο κακόπιστες ερωτήσεις και κριτικές. Όχι, δεν εκχωρούμε τον ελληνικό ήλιο σε ξένες δυνάμεις. Θα συνεχίσουμε να μαυρίζουμε στην Ελλάδα τα καλοκαίρια, θα συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τον πλουτοπαραγωγικό πόρο μας, όπως το κάνουμε για τον τουρισμό, όπως το κάνουμε για μια σειρά από άλλες δραστηριότητες.

Κυρίες και κύριοι, έξι μήνες μετά από την έναρξη αυτού του προγράμματος, το οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρχει, αν το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε νομοθετήσει την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Οδηγία επιτρέπει για πρώτη φορά τη διασυνοριακή μεταφορά ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και προβλέπει διακυβερνητικές συνεργασίες. Έχουμε όλοι μας, τα κράτη - μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιληφθεί τη δουλειά που χρειάζεται για να μπορέσει αυτό το πλαίσιο να εφαρμοστεί.

Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα κάνει σε μεγάλο επίπεδο την εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου, που εφαρμόζει το νέο πλαίσιο.

Ανάπτυξη σημαίνει σχέδιο, σημαίνει σκληρή δουλειά, σημαίνει μια προσπάθεια που ξεκινάει τώρα και αποδίδει αργότερα. Και σημαίνει μια προσπάθεια στην οποία μπορείς να βρεις και να μεγιστοποιήσεις τα θετικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους και έχουμε  εδώ ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι θετικό για τη χώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, για τον επενδυτή, που θα μπορέσει να έχει υψηλές αποδόσεις επενδύοντας στην Ελλάδα και όχι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διαφορά του κόστους μιας παρόμοιας επένδυσης- είναι δηλαδή μια θετική πρωτοβουλία η οποία έχει ήδη τύχει πολύ καλής αποδοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!