Δέκα νέα μεγα-projects για το Περιβάλλον και το Κλίμα - Μέσα και η Ελλάδα

Επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατομμυρίων ευρώ, για δέκα μεγάλα έργα που αφορούν τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE IP (LIFE Integrated Projects), στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης LIFE για τη Φύση, το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και των 10 έργων ανέρχεται σε 182,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 98,2 εκατ. προέρχονται από συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Στον τομέα του περιβάλλοντος, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται σε 152,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 80,2 εκατ. ευρώ προέρχονται από συγχρηματοδότηση της ΕΕ· σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν επίσης περίπου 886 εκατ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Φύση: 5 έργα στη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Σουηδία θα συμβάλουν στη διατήρηση της φύσης της Ευρώπης σε ευρύτερη κλίμακα. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους (Ελλάδα) ή παρέχοντας κίνητρα στους αγρότες να διαχειρίζονται τη γη τους με τρόπο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Το συγκεκριμένο έργο στη Δανία θα βοηθήσει τους αγρότες να συγκομίζουν βιομάζα από φυσικές περιοχές, με την ανάπτυξη υψηλής αξίας προϊόντων ειδικών εφαρμογών τα οποία πωλούνται με πριμοδότηση ύψους τουλάχιστον 25 %.

Νερό: Έργα στη Μάλτα και την Ισπανία αντιμετωπίζουν τη λειψυδρία, προσφέροντας λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, όπως η επένδυση στην επεξεργασία του νερού και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Διαχείριση αποβλήτων: Ένα έργο στη Γαλλία έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαχείριση και την πρόληψη των αποβλήτων στην περιοχή Provence-Alpes-Côte d’Azur, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Στόχος του έργου αυτού είναι να αυξηθεί κατά περίπου 30 % η ποσότητα των βιολογικών αποβλήτων που συλλέγονται και να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, δύο έργα διαθέτουν προϋπολογισμό ύψους 29,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από χρηματοδότηση από την ΕΕ. Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε περισσότερα από 1,16 δισ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τη στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής που εστιάζονται στην ενεργειακή απόδοση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ενεργειακή απόδοση: Ένα έργο στο Βέλγιο θα βοηθήσει την ανακαίνιση περισσότερων από 8500 κατοικιών, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοσή τους, ενώ το έργο στην Ισπανία θα βοηθήσει την περιφέρεια της Ναβάρας να υλοποιήσει τους στόχους της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για το 2030.
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ένα έργο για την αντιμετώπιση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Ναβάρας στην Ισπανία, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ποταμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την επεξεργασία λυμάτων.

Αναλυτικά:

- LIFE Ολοκληρωμένα Έργα «Περιβάλλον» (3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 62,4 εκατ. ευρώ)

ΓΑΛΛΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 34,2 εκατ. ευρώ) Προς μια κυκλική οικονομία στη Νότια Γαλλία (LIFE-IP SMART WASTE PACA)

Περίπου 400 κιλά οικιακών απορριμμάτων, ανά κάτοικο, καταλήγουν για καύση ή σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα νοικοκυριά στην περιοχή Προβηγκία - Άλπεις - Κυανή Ακτή της Γαλλίας παράγουν πολύ περισσότερα απόβλητα από τον εθνικό μέσο όρο.

Υποστηρίζοντας την καινοτομία στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων και ενισχύοντας την εμπειρία και τις δεξιότητες, το έργο αυτό θα οδηγήσει στη συλλογή περίπου 30% περισσότερων οργανικών αποβλήτων. Εκτός από τη σημαντική μείωση της ποσότητας των οικιακών απορριμμάτων, το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην περιοχή.

ΜΑΛΤΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 17 εκατ. ευρώ) Μείωση της ζήτησης νερού μέσω βιώσιμου σχεδιασμού (LIFE-IP RBMP-MALTA)

Η λειψυδρία, οι χαμηλές βροχοπτώσεις και η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού της Μάλτας. Το έργο αυτό θα βελτιστοποιήσει τη χρήση του πολύτιμου νερού και θα ενισχύσει την ικανότητα των κρατικών υπηρεσιών της Μάλτας να εφαρμόσουν ένα σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού της χώρας. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση θα περιλαμβάνει επίσης τους υδάτινους ελέγχους, τις επενδύσεις στην επεξεργασία των υδάτων και την επαναχρησιμοποίηση του νερού αλλά και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων, σχετικά με την ανάγκη καλύτερης χρήσης του νερού ώστε να μειωθεί η χρήση οικιακών υδάτων και να αυξηθούν τα διαθέσιμα υπόγεια ύδατα.

ΙΣΠΑΝΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 11,2 εκατ. ευρώ) Σχεδιασμός ολοκληρωμένων εργαλείων διαχείρισης νερού (LIFE-IP RBMP-DUERO)

Η λεκάνη του ποταμού Duero / Duoro μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας αποτελεί ένα «hotspot» για την αλλαγή του κλίματος. Ως δείκτης των μελλοντικών αλλαγών σε όλη την Ευρώπη, η λεκάνη απορροής ποταμού μπορεί να αποτελέσει εργαστήριο δοκιμών για την προσαρμογή στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το έργο αυτό θα επιτρέψει καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στη διαχείριση των υδάτων.

Άλλες δράσεις του έργου θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη φυσικών τρόπων συγκράτησης των υδάτων και εργαλεία για την αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις λεκάνες απορροής, όπως η πρόληψη των πλημμυρών. Το έργο αυτό θα δημιουργήσει επίσης συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τα ύδατα και την γεωργία και άλλων πολιτικών για την υποστήριξη του στόχου της εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

-LIFE Ολοκληρωμένα Έργα «Φύση» (5 έργα - συνολικός προϋπολογισμός 90,4 εκατ. Ευρώ)

ΔΑΝΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 17,4 εκατ. ευρώ) Κάνοντας τη διαχείριση της φύσης έναν υγιή κλάδο της γεωργίας (LIFE IP NATURE MAN)

Ως αποτέλεσμα των εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών, οι φυσικές περιοχές της υπαίθρου της Δανίας είναι μικρές, αποσυνδεμένες και διασκορπισμένες μεταξύ καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην ανατροπή αυτής της τάσης, δημιουργώντας και δοκιμών κίνητρα για τους αγρότες να διαχειρίζονται τη γη τους με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ο στόχος είναι να καταστεί οικονομικά ελκυστικό για τις εκμεταλλεύσεις να βόσκουν ή να συλλέγουν βιομάζα από φυσικές περιοχές μέσω της ανάπτυξης ειδικών προϊόντων υψηλής αξίας, που πωλούνται με πριμ τουλάχιστον 25%. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται επίσης να βελτιώσει την κατάσταση των προστατευόμενων βάλτων, των πηγών και των λιβαδιών και να αποτελέσει πρότυπο για την ευρεία εφαρμογή μιας πιο ολιστικής προσέγγισης στη φύση και στη διαχείριση των υδάτων.

ΓΑΛΛΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 22,3 εκατ. ευρώ) Λήψη προστατευόμενων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων σε καλή κατάσταση (LIFE IP MarHa)

Τα νερά της ηπειρωτικής Γαλλίας και της Κορσικής φιλοξενούν μια αξιοσημείωτη ποικιλία θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, από υφάλους έως παράκτιες λιμνοθάλασσες. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται στο γαλλικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Ωστόσο, το δίκτυο βρίσκεται στα αρχικά του στάδια και υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της κατάστασης των ενδιαιτημάτων, για παράδειγμα με την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτό το εκτεταμένο έργο θα εξασφαλίσει αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση χώρων που θα ενσωματώνει τους χρήστες και τις δραστηριότητες των θαλάσσιων μεταφορών. Μέχρι το 2025, το σχέδιο θα καταστήσει γνωστή την κατάσταση όλων των θαλάσσιων οικοτόπων γύρω από την ηπειρωτική Γαλλία και την Κορσική. Αυτό θα συμβάλει στον μακροπρόθεσμο στόχο της εξασφάλισης ότι όλα αυτά τα ενδιαιτήματα είναι σε καλή κατάσταση («ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης») έως το 2040.

ΕΛΛΑΔΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 17 εκατ. ευρώ) Δράσεις ευρείας κλίμακας για τη διαχείριση της φύσης (LIFE-IP 4 NATURA)

Υπάρχουν πάνω από 600 προστατευόμενες περιοχές για τη φύση στην Ελλάδα, όμως λιγότεροι από 2% έχουν ένα σχέδιο διαχείρισης. Έχουν εγκριθεί σχέδια δράσης μόνο για τρία από τα προστατευόμενα είδη της χώρας. Αυτό το ευρύ έργο θα διατυπώσει και θα υλοποιήσει σχέδια διαχείρισης χώρων και σχέδια δράσης για τα είδη σε τέσσερις περιοχές. Θα αναπτύξει επίσης καινοτομίες όπως μια εκτεταμένη βάση δεδομένων για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000και ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους χρήστες να απεικονίσουν τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Αυτό θα βελτιώσει την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να διατηρούν αποτελεσματικά την ελληνική φύση. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την εκπόνηση ενός πενταετούς σχεδίου δράσης για ολόκληρο το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 17 εκατ. ευρώ) Επίτευξη προτεραιοτήτων για θετικό αντίκτυπο στη φύση (LIFE-IP PAF-NATURALIT)

Η προστασία της φύσης αναπτύχθηκε σύντομα στη Λιθουανία με την ένταξη της στην ΕΕ, το 2004. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές απειλές για τους οικοτόπους, τα είδη και τη βιοποικιλότητα. Η Λιθουανία έχει καταρτίσει ένα πλαίσιο ενεργειών προτεραιότητας που μπορεί να ενσωματωθεί στις σχετικές ροές χρηματοδότησης της ΕΕ. Το έργο αυτό θα συμβάλει στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου σε ολόκληρη τη χώρα. Θα χρησιμοποιήσει μια κοινή προσέγγιση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης, επιτήρησης και ανάλυσης και θα ενσωματώσει τη διατήρηση της φύσης στους τομείς της δασοκομίας, της γεωργίας και του τουρισμού. Τα οφέλη από μια οικοσυστημική προσέγγιση της διατήρησης θα εμφανίζονται σε επιλεγμένους τόπους, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές γεωγραφικές και φυσικές συνθήκες.

ΣΟΥΗΔΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 16,7 εκατ. ευρώ) Μοντέλο διατήρησης υδατορευμάτων και υγροτόπων (GRIP στο LIFE IP)

Οι υδατορρεύσεις και οι υγρότοποι της Σουηδίας είναι σημαντικές για τη φύση και παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης άνθρακα, της βελτιωμένης ποιότητας των υδάτων και του ελέγχου των πλημμυρών. Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ενδιαιτημάτων και να βοηθηθούν οι υπηρεσίες αυτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, το έργο αυτό θα προωθήσει τη μεγαλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων. Θα κάνει επίσης πιο συντονισμένη τη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η εργασία σε κλίμακα τοπίου, αντί να επικεντρώνεται μόνο στη διατήρηση των επιμέρους περιοχών, θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας για τη διατήρηση της φύσης. Επιδεικνύοντας την επιτυχία αυτής της προσέγγισης με έναν τύπο οικοτόπου, το έργο θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για την ευρύτερη υλοποίηση των δράσεων προτεραιότητας της χώρας για τη διατήρηση της φύσης.

-LIFE Ολοκληρωμένα Έργα «Κλιματική Δράση» (2 έργα - συνολικός προϋπολογισμός € 29,4 εκατ.)

ΒΕΛΓΙΟ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 13,9 εκατ. ευρώ) Ανακαίνιση για ενεργειακά αποδοτική διαβίωση (LIFE IP CA 16 BE-REEL!)

Τα βελγικά σπίτια χρησιμοποιούν 70% περισσότερη ενέργεια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως επειδή τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά. Υποστηρίζοντας την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Φλάνδρας και Βαλλονίας, το έργο αυτό θα συμβάλει στην εφαρμογή πολιτικών ανανέωσης και επανεξοπλισμού που θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία ικανοτήτων, την κατάρτιση των διαχειριστών και των ενδιαφερομένων, τις κατευθυντήριες γραμμές για τον κατασκευαστικό τομέα, τις καινοτόμες τεχνικές και τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Περισσότεροι από 8.500 οικίες στη Γάνδη, την Αμβέρσα, το Μέχελεν, το Μουσκρόν και το Λα Λουβιέρ θα ανακαινιστούν πλήρως, δίνοντας μια πρακτική επίδειξη στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης. Το έργο αυτό θα θέσει το Βέλγιο στο δρόμο για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών του, κινητοποιώντας συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. Ευρώ.

ΙΣΠΑΝΙΑ (1 έργο - συνολικός προϋπολογισμός 15,6 εκατ. ευρώ) Συνεκτική προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος στην περιοχή της Ναβάρας (LIFE-IP Nadapta-CC)

Η Ναβάρα της Ισπανίας έχει υιοθετήσει μια στρατηγική προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, αλλά δεν μπόρεσε να υλοποιήσει την εφαρμογή της. Καταργώντας τις διαιρέσεις μεταξύ τομέων και εμπλέκοντας τους βασικούς ενδιαφερόμενους, το σχέδιο αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην εφαρμογή και να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες περιοχές σε παρόμοια θέση. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν μια νέα ομάδα εργασίας και δείκτες για την παρακολούθηση του κλίματος, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ποταμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την επεξεργασία λυμάτων. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την προσαρμοστική διαχείριση των υδάτων, τη δασοκομία, τη γεωργία, την υγεία, τις υποδομές και τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Η κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει την εφαρμογή των στόχων της Ναβάρας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του 2030.

Greenagenda.gr newsroom

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση