Δέκα ρεύματα ανακύκλωσης και πράσινο βραβείο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης

του Νίκου Αβουκάτου

Εξαιρετικές -και πλέον βραβευμένες- είναι οι πράσινες επιδόσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Στη συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα, οι διαδικασίες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς εδώ και μια οκταετία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2021 το νοσοκομείο συνέλεξε προς αξιοποίηση τις παρακάτω ποσότητες υλικών:

Χαρτί: 57.070 κιλά

Πλαστικό: 15.420 κιλά

Καπάκια: 1.436,40 κιλά

Κλωστοϋφαντουργικά: 296 κιλά

Τηγανέλαια: 1.820 κιλά

Γυαλί: 200 κιλά

Αλουμίνιο: 50 κιλά

ΑΗΗΕ (Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές): 6.460 κιλά

Λαμπτήρες: 580 κιλά

Toner: 126 κιλά

Από τα καπάκια το Νοσοκομείο έχει παραλάβει 2 αναπηρικά αμαξίδια που είναι στη διάθεση των ασθενών.

Τον Οκτώβριο, στα φετινά Environmental Awards το Γ.Ν. Παπαγεωργίου απέσπασε το Ασημένιο (SILVER) για το 2021 γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία επιχειρήσεων, οργανισμών ή φορέων και επιβραβεύει καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία.

Όπως αναφέρει η Νίκη Τζουανοπούλου, υγιεινολόγος, υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Ν Παπαγεωργίου, «για τον επαγγελματία υγείας η προάσπιση και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας αποτελεί βασικό καθήκον. Ως εκ τούτου το προσδοκώμενο είναι στην περίθαλψη να αναπτύσσονται πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και να καλλιεργείται κουλτούρα περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Τα Νοσοκομεία και δη τα Τριτοβάθμια είναι εγκαταστάσεις με περίπλοκες διαδικασίες και τα ρεύματα αποβλήτων που παράγουν θεωρούνται περισσότερο σύνθετα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο/βιομηχανία και σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Εκτός από τον προφανή κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τα Επικίνδυνα Απόβλητα που παράγει μια Υγειονομική Μονάδα και θα πρέπει να ακολουθείται για αυτά ειδική διαχείριση, παράγει και έναν μεγάλο όγκο μη επικίνδυνων Αστικών Αποβλήτων, που μοιραία θα οδηγηθούν για Υγειονομική ταφή αν δεν ληφθούν μέτρα περιορισμού της εκροής τους».

Επιπλέον, στο νοσοκομείο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα στους εργαζομένους από την υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας αλλά και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Όπως προκύπτει από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 85% περίπου των αποβλήτων που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες είναι αστικού χαρακτήρα απόβλητα. Συνεπώς μεγάλο ποσοστό δύναται να αξιοποιηθεί αν αναλογιστούμε των τεράστιο όγκο υλικών που χρησιμοποιούνται στον Τομέα της Υγείας από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες.

«Εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές διαλογής στην πηγή η υγειονομική μονάδα μπορεί να βελτιώσει και να λύσει το πρόβλημα της "υπερ-ταξινόμησης" των αποβλήτων ως επικίνδυνα μειώνοντας το κόστος επεξεργασίας, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί παγκοσμίως τα συστήματα υγείας, και να συλλέξει υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν εκτρέποντάς τα από την υγειονομική ταφή και τροφοδοτώντας το κυκλικό μοντέλο οικονομίας, συμβάλλοντας στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε η κ. Τζουανοπούλου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση