Δήμος Κοζάνης για τις καταγγελίες στο ρέμα της περιοχής αεροδρομίου

Σε δημοσίευμά της Οικολογικής Κίνησής, στις 2-1-2013, αποδίδονται ευθύνες στο Δήμο Κοζάνης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο ρέμα που περνά από τον «Πλάτανο Κακαμάντζα» και συνεχίζεται ως το ρέμα του Αεροδρομίου.  Στο  δελτίο  τύπου  επισημαίνεται ότι  "δυστυχώς για άλλη μία φορά, ακολουθείτε την τακτική σας, να δημοσιοποιείτε προβλήματα, χωρίς προηγουμένως να ενημερωθείτε σχετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.Προς αποκατάσταση της αλήθειας λοιπόν θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων περιήλθε σε Ορεινούς ή Μειονεκτικούς Δήμους (όπως ο Δήμος Κοζάνης) από τις 11-4-2012 με τη δημοσίευση του νόμου 4071/2012. Μέχρι και τότε την αρμοδιότητα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την είχαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, και με την εφαρμογή του νόμου 3852/2010, οι Περιφέρειες.Από τις 11-4-2012 και την εφαρμογή του ως άνω νόμου, υπάλληλοι του Δήμου προέβησαν σε σχετικούς ελέγχους σε ρέματα εντός γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητάς μας όπου διαπιστώθηκε μια τραγική κατάσταση τόσο σε επίπεδο παρανομιών όσο και καθαριότητας. Όλα τα ρέματα που ελέγχθηκαν είτε δεν είχαν καθαριστεί ποτέ, είτε είχαν πάρα πολλά χρόνια να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού σε αυτά.Άμεσα αλλά περιορισμένα, και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες, αφού δεν είχαν προϋπολογισθεί σχετικές δαπάνες για το έτος 2012, ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού σε ρέματα και χώρους κοντά σε αυτά (τέτοιες ενέργειες στο συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιήθηκαν στις 20-4-2012 & στις 28-8-2012), ενώ εκπονήθηκε στο διάστημα αυτό σχετική μελέτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013, για τον καθαρισμό ρεμάτων του Δήμου Κοζάνης και την λήψη μέτρων για την
προστασία αυτών. Παράλληλα προγραμματίστηκαν περιπολίες ελέγχου από τη Δημοτική Αστυνομία, για τον περιορισμό φαινόμενων απόρριψης αστικών αποβλήτων σε κοίτες ρεμάτων και πέριξ αυτών, έως ότου συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή ελέγχου και αστυνόμευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται ερωτηματικά για τον τρόπο και τον χρόνο που έγινε η καταγγελία από τον κ. Ιωαννίδη και τον κ. Μπιλιώνη αφού ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο σημείο το πρόβλημα υφίσταται χρόνια, παρά τις συχνές επεμβάσεις του Δήμου Κοζάνης, χωρίς να δοθεί κάποια λύση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που είχαν την αρμοδιότητα μέχρι τον Απρίλιο του 2012.

Στο  δελτίο  τύπου  η δημοτική αρχή καταλήγει ότι " η δημοσιοποίηση του προβλήματος με μισές αλήθειες (περί αρμοδιοτήτων και ευθυνών), με κινδυνολογία (περί τόσο επικίνδυνων αποβλήτων) και αιχμές περί ασυλίας και συγκάλυψης κάποιων, μάλλον περικλείνει του στόχου για την ορθή και άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που ενδιαφέρει, πέραν του γεγονότος ότι αυτό αφορά κυρίως άλλους που για χρόνια είχαν την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και η ανακοίνωση προκλητικά ξεχνάει".

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!