Σέρρες: Σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο μείωσης απόβλητων προς ταφή

Ο Δήμος Σερρών με πληθυσμό 76.817 περίπου μόνιμους κατοίκους (2011), είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς απορριμμάτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η σημασία του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) αποκτά ειδικό βάρος για όλη την περιφέρεια. Αντικείμενο του ΤΣΔΑ που εκπόνησε η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, είναι η ανάπτυξη δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

Πλέον, ο Δήμος Σερρών διαθέτει ένα σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2020 με στόχους, χρονοδιαγράμματα, πλήρη κοστολόγηση, αρμοδιότητες και αναλυτικές περιγραφές προτεινόμενων δράσεων και υποδομών για να ξεκινήσει άμεσα την σταδιακή του υλοποίηση.

Οι πέντε (5) βασικοί άξονες που αναλύονται σε επιμέρους δράσεις/ υποδομές που προτείνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι:

-Η δημιουργία ενός (1) σταθερού Πράσινου Σημείου σε επίπεδο Δήμου καθώς και η δημιουργία δέκα (10) μικρών δορυφορικών Πράσινων Σημείων Συλλογής στην πόλη των Σερρών και σε επιλεγμένους οικισμούς.

-Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων / πράσινων αποβλήτων), η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και η χωριστή συλλογή των ογκωδών αποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων.

-Η ενίσχυση/οργάνωση δράσεων πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης υλικών.

-Η οργάνωση/ ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, ΑΗΗΕ, Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών) καθώς και της χωριστής συλλογής χαρτιού και γυάλινων συσκευασιών.

-Η λειτουργία της ανταποδοτικής κάρτας δημότη και η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και κατάλληλου μηχανισμού για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας.

Τέλος, στο Τοπικό Σχέδιο ενσωματώνονται το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται σε επίπεδο Περιφέρειας, όπως η Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση