Δασικοί χάρτες: Μπέρδεμα με τα εκχερσωμένα πριν το 1975

Τα «πολλαπλά προβλήματα» που έχουν προκύψει με την εφαρμογή των δασικών χαρτών - τα ζητήματα διαδικασίας εξαγοράς δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (Δ.Α. και Χ.Α.) ιδιαίτερα σε κοινότητες χωρίς Οριστική Διανομή και την ασάφεια νομοθεσίας σχετικά με το αποδεικτικό χρήσης έκτασης προ του 1975, έφερε στη Βουλή ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μ. Τζελέπης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου.

Ο κ. Τζελέπης ζητεί να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, κάτοχος έκτασης Δ.Α ή Χ.Α, προκειμένου να μπορέσει να αποδείξει την προ του 1975, εκχέρσωση, του αγροτεμαχίου που θέλει να εξαγοράσει αλλά και την νόμιμη κατοχή του, ιδιαίτερα σε κοινότητες χωρίς οριστική διανομή.

Ειδικότερα, στην αρχή της ερώτησής του, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι: «Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της διαδικασίας τακτοποίησης αγροτεμαχίων, εντός δασικών χαρτών, εφόσον μια έκταση έχει χαρακτηριστεί Δ.Α ή Χ.Α, δίνεται η δυνατότητα, στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, με προθεσμία έως τον Αύγουστο του 2018, να υποβάλλουν, ατελώς, αίτηση, είτε για εξαγορά της έκτασης (εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975), είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης (εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 2007), προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να την καλλιεργούν. Στην πρώτη των περιπτώσεων, ζητείται από τους παραγωγούς, εκτός των άλλων, ως δικαιολογητικό, αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975, χωρίς να προσδιορίζεται, με ακρίβεια, ποιο ακριβώς μπορεί να είναι αυτό».

Ακόμα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο κ. Τζελέπης «Στον Νομό Σερρών, με 61.000 στρ. Δ.Α-Χ.Α, 11 κοινότητες, είναι χωρίς οριστική διανομή, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την επαρκή στοιχειοθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους και κάνει δύσκολο τον εντοπισμό τους καθώς, τα τοπωνύμια των περιοχών έχουν αλλάξει πολλές φορές όπως και οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων, με ποικίλο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως, συμβόλαια, αποδοχές κληρονομίας, ένορκες βεβαιώσεις κλπ. Τα στοιχεία ΟΣΔΕ, τέλος, που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΔΑΟΚ και ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι δηλώσεις των αγροτεμαχίων που αποδεικνύουν, ουσιαστικά, την γεωργική τους χρήση, χρονολογούνται από το έτος 1994 και ένθεν».

Βάσει όλων των παραπάνω, όπως τονίζει ο Βουλευτής «γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο για κάποιον που επιθυμεί να προχωρήσει σε εξαγορά έκτασης Δ.Α ή Χ.Α, να μπορέσει να αποδείξει, την χρήση της έκτασης προ του 1975 αλλά και την κατοχή της, ιδιαίτερα, σε κοινότητες χωρίς διανομή. Για τις περιπτώσεις, βέβαια, όσων παραγωγών, προχώρησαν, με οποιοδήποτε τρόπο, στην αγορά μιας τέτοιας έκτασης, χωρίς να γνωρίζουν το ακριβές ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έξοδα (κτηματολόγιο, εφορία, υποθ/κειο κλπ) και αναγκάζονται να την αγοράσουν εκ νέου, παρόλο που η αίτηση τους υποβάλλεται, σύμφωνα με τον νόμο, ατελώς, εντούτοις, η υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος, διογκώνει το κόστος εξαγοράς σε επίπεδο, πολλές φορές, πολλαπλάσιο της αξίας των αγροτεμαχίων. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όλα τα παραπάνω προαναφερθέντα δυσχεραίνουν την διαδικασία εξαγοράς τέτοιων εκτάσεων αλλά και λόγω της ασάφειας που διέπει την εν ισχύ νομοθεσία, με αποτέλεσμα ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες (δασαρχεία), να μπορούν να κατευθύνουν σωστά τους, εμπλεκόμενους σε τέτοιες περιπτώσεις δασικών χαρτών, αγρότες».

Για τους παραπάνω λόγους, ο βουλευτής ζητάει από τους υπουργούς να του γνωστοποιήσουν με ποιους τρόπους, δεδομένων των προαναφερθέντων δυσχερειών θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να αποδείξουν για εξαγορά εκτάσεων χαρακτηρισμένων Δ.Α ή Χ.Α, ότι η εκχέρσωση τους έχει γίνει προ του 1975, όπως επίσης και να τον πληροφορήσουν με ποιους τρόπους, ειδικά σε κοινότητες χωρίς οριστικές διανομές, οι ιδιοκτήτες εκτάσεων χαρακτηρισμένων Δ.Α ή Χ.Α, θα μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν επαρκώς την κατοχή του ακινήτου προκειμένου να μην αναγκαστούν να προβούν στην εκ νέου εξαγορά του. Τέλος, ο κ. Τζελέπης αιτείται να τον ενημερώσουν εάν προτίθενται οι αρμόδιοι Υπουργοί να προβούν στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως αλλά και εγκαίρως την διαδικασία αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, κάτοχος έκτασης Δ.Α ή Χ.Α, προκειμένου να μπορέσει να αποδείξει την προ του 1975, εκχέρσωση, του αγροτεμαχίου που θέλει να εξαγοράσει αλλά και την νόμιμη κατοχή του, ιδιαίτερα σε κοινότητες χωρίς οριστική διανομή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση