Δασικοί χάρτες: Όλη η προκήρυξη για 100 δασολόγους και δασοπόνους

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό 100 ατόμων (70 δασολόγων και 30 δασοπόνων) για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ως συνδρομή για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως είχε προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση με τις θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, ΕΔΩ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση