ΔΕΗ: Έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα όλων των μορφών ΑΠΕ

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κ. Αρθούρου Ζερβού στο  1ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ)  με θέμα:

 

EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Σημεία της ομιλίας  του κ. Ζερβού

 Για την νέα Λιγνιτική Μονάδα της Πτολεμαίδας, ισχύος 660 MW και προϋπολογισμένης αξίας € 1,4 δις, ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ο μειοδότης. Η νέα μονάδα θα διαθέτει εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και θα υποκαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κόστους μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της Επιχείρησης.

 Παράλληλα, ως προς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, κατασκευάζονται νέες υδροηλεκτρικές Μονάδες συνολικής ισχύος 342 MW οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια (σταδιακά ως το 2015)

Για τα έργα στο μη διασυνδεμένο σύστημα, έχουν δρομολογηθεί επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα ξεπεράσουν τα € 500 εκατ. στην πενταετία εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί η αναγκαία εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση. Από τις πιο σημαντικές επενδύσεις, που είναι σήμερα σε εξέλιξη, είναι η κατασκευή του νέου σταθμού στην Νότια Ρόδο, ισχύος 115MW, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2013.

 Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα σημαντικότατο πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.  Στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου της ΔΕΗ για δίκτυα και υποδομές περιλαμβάνονται σημαντικά έργα για την πενταετία 2012-2016, όπως για παράδειγμα το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα € 400 εκατ. ευρώ και για την οποία η Επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ως προς την αίτηση έγκρισης χρηματοδότησης μέρους της επένδυσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ έχει ενταχθεί και για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Επενδυτικο προγραμμα  στις ΑΠΕ

 Όπως μπορεί να γνωρίζετε,  στη ΔΕΗ δίνουμε πλέον πολύ μεγάλη στρατηγική έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα όλων των μορφών ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος για την επόμενη πενταετία και την καθοριστική αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά ΑΠΕ. Συγκεκριμένα , ειδική έμφαση δίνεται στη:

  • δημιουργία νέων Αιολικών Πάρκων,
  • στην ανάπτυξη μεγάλων Φωτοβολταϊκών,
  • στην έναρξη εκμετάλλευσης των σημαντικών πεδίων γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας,
  • στην υλοποίηση υβριδικών έργων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
  • στην ανάπτυξη της βιομάζας.

 Παράλληλα επιδιώκουμε στρατηγικές συνεργασίες με αντίστοιχες εταιρείες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τόσο την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ όσο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 Φωτοβολταικά πάρκα Μεγαλόπολης και Δυτικής Μακεδονίας

Στα πιο σημαντικά σήμερα έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναφέρουμε το φωτοβολταϊκό έργο της Μεγαλόπολης, ισχύος 50 ΜW, το οποίο προγραμματίζεται να μπει σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2013 και φυσικά το φωτοβολταϊκό πάρκο 200 ΜW στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο συνδυάζει και την ανάπτυξη και λειτουργία εργοστασίου κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων. Για το έργο αυτό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στην τελευταία φάση της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού εταίρου, με στόχο την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Αιολικά Πάρκα

 Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκαν σε λειτουργία πέντε νέα Αιολικά Πάρκα σε νησιά του Αιγαίου, ενώ το 2012 θα λειτουργήσουν άλλα τέσσερα αιολικά πάρκα.

 Παράλληλα προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς η αδειοδότηση των μεγάλων αιολικών έργων που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες. Έργα όπως τα αιολικά πάρκα Ροδόπης, Μακρονήσου και Άνδρου θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.

Υβριδικό Εργο Ικαριας

 Το υπό κατασκευή Υβριδικό Ενεργειακό Έργο της Ικαρίας θα είναι από τα πρώτα υβριδικά έργα στην Ευρώπη τα οποία συνδυάζουν δύο διαφορετικές μορφές Ενέργειας, την αιολική και την υδροηλεκτρική. Ο καινοτόμος συνδυασμός των δύο αυτών φυσικών πόρων, δίνει μια αξιόπιστη απάντηση στο πολύ σημαντικό ζήτημα της αποθήκευσης και ελεγχόμενης διανομής της παραγόμενης ενέργειας. Στόχος είναι η παροχή εγγυημένης ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο του κάθε νησιού δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

 Σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού εταίρου για την ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων στα νησιά του Αιγαίου Λέσβο, Κίμωλο, Νίσυρο και Μήλο και στα Μέθανα, ενώ σχεδιάζεται και η κατασκευή σταθμού με χρήση βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.

 Η επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020 και η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα θα ενισχυθεί σημαντικά με την αξιοποίηση της μεθόδου της αντλησιοταμίευσης σε έργα μεγάλης κλίμακας στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

 Με την μέθοδο της αντλησιοταμίευσης αποθηκεύεται η πλεονάζουσα παραγωγή από ΑΠΕ σε υδροδυναμική για να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει αυξημένη ηλεκτρική ζήτηση ή μειωμένη παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Σ’ αυτήν την προοπτική βρίσκεται υπό μελέτη από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ η κατασκευή ενός νέου σταθμού αντλησιοταμίευσης περίπου 800 MW στο Καστράκι.

 Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμμετάσχει σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ στην κατασκευή μεγάλων αντλησιοταμιευτικών έργων στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την επίτευξη των εθνικών στόχων όχι μόνο για το 2020 αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες.

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος της ανθρωπότητας πρέπει να είναι μια κοινωνία πολύ χαμηλού άνθρακα το 2050 και αυτό συνεπάγεται πρακτικά 100% διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

 Σημαντική συμβολή στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων αυτών θα διαδραματίσουν και τα ηλεκτρικά δίκτυα.

 Η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών θα διευκολύνει και θα ενισχύσει σημαντικά την διείσδυση των ΑΠΕ, αφού θα ενισχύσει την σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

 Ειδικά η ηλεκτρική διασύνδεση νησιωτικών περιοχών θα επιτρέψει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πατρίδα μας, με το Αιγαίο και την Κρήτη να αποτελούν ένα πραγματικό παράδεισο ΑΠΕ.

 Η δυναμική αυτή παρέμβαση με την εισαγωγή νέων ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, όπως η ηλιακή, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμία και η βιομάζα, στο ενεργειακό μίγμα της ΔΕΗ μπορεί να την οδηγήσει σε μια νέα εποχή βιώσιμης ενεργειακά και περιβαλλοντικά ανάπτυξης.

 Η πίστη πως η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί ουσιαστικά να συνδράμει στην γρηγορότερη έξοδο από την κρίση που διανύουμε δεν αποτελεί δογματική πεποίθηση. Είναι βασισμένη σε οικονομικές και επιχειρηματικές παραδοχές.

 Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτός από το ότι δημιουργούν ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον - με σεβασμό στο περιβάλλον, έχουν τη δυναμική των κανόνων της οικονομίας και αγοράς ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη σημαντική προσπάθεια που όλοι καταβάλλουμε για να βγει η χώρας μας από την οικονομική κρίση.

 Στη ΔΕΗ αναλαμβάνουμε επίσης νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όπως αυτή με την  ισπανική εταιρεία Urbaser, που το Φεβρουάριο του 2009 από κοινού  ιδρύσαμε την  εταιρεία ‘WASTE SYCLO’ AE, αντικείμενο της οποίας είναι μεταξύ άλλων η μελέτη, εκτέλεση έργων και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με διαχείριση αποβλήτων καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαχείριση αποβλήτων, εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 Η WASTE SYCLO συμμετέχει ήδη, στον Διαγωνισμό της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., για την κατασκευή Μονάδας Βιολογικής και Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων, δυναμικότητας 120.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης της δεύτερης φάσης του.  Παράλληλα η Waste Syclo συμμετέχει στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις των Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων που έχουν διακηρυχθεί από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 Προς την ίδια επιχειρηματική  κατεύθυνση, ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του επιχειρηματικού Ομίλου SILCIO - θυγατρική της DAMCO ENERGY και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - για την από κοινού σύσταση εμπορικής Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα συμμετέχει με ποσοστό 49%.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου franchising, ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μετέχει επίσης κατά 49% και στο μετοχικό κεφάλαιο των εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταικού εξοπλισμού PIRITIUM SA και SILCIO SA του Ομίλου, τα οποία θα προμηθεύουν στην εμπορική εταιρεία τον αντίστοιχο εξοπλισμό.  Η οριστική συμφωνία συνεργασίας θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Παράλληλα επιδιώκουμε ενεργά το αναγκαίο άνοιγμα μας σε νέες αγορές.

Η ΔΕΗ, συμμετέχει σε διαγωνισμό που προκήρυξε η κυβέρνηση της FYROM, για την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του ποταμού CRNA. Ο διαγωνισμός αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία δύο νέων υδροηλεκτρικών σταθμών (Cebren 333 MW και Galiste 194 MW) και την ανάληψη της λειτουργίας ενός ήδη υπάρχοντος σε λειτουργία (Tikves 116 MW) σε σύμπραξη με τη δημόσια τοπική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ELEM. Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 η ΔΕΗ μαζί με την Κινεζική CWE κατέθεσαν προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών συνεχίζεται και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2012

Η ΔΕΗ επίσης συμμετέχει  στο διαγωνισμό για τη μελέτη,  κατασκευή και εκμετάλλευση τεσσάρων Υδροηλεκτρικών Σταθμών στη θέση Upper Drina, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 238 MW. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης η Γερμανική RWE και η Κινεζική  CWE.  Σύντομα η κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης  θα προσκαλέσει τους συνυποψήφιους για την έναρξη των διαπραγματεύσεων της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού.

 Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ, μαζί με την Quantum Corporation και την Τράπεζα Κύπρου έχουν ιδρύσει από το Νοέμβριο του 2011 εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ QUANTUM ENERGY LTD» για τη μελέτη βιωσιμότητας κατασκευής και εκμετάλλευσης ενεργειακών μονάδων στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η ΔΕΗ συμμετείχε μαζί με την ContourGlobal στο διαγωνισμού για  Έργο στο Κόσσοβο. Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπτυξη ορυχείων στο Sibovc, τη κατασκευή νέου σταθμού παραγωγής (2 x 300 MW) και τον εκσυγχρονισμό του ήδη υπάρχοντος σταθμού KOSOVO B.  Η ContourClobal επέλεξε να αποχωρήσει από τη συνέχεια του διαγωνισμού, έτσι η ΔΕΗ συνεχίζει, προς το παρόν, μόνη της.

 Το πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε το 2012 να υλοποιήσουμε τα επενδυτικά μας σχέδια είναι ιδιαίτερα σφιχτό.

 Μπορεί οι ελεγχόμενες δαπάνες, να έχουν μειωθεί σημαντικά, με τη σωρευτική μείωση της συνολικής μισθοδοσίας, να εκτιμάται σε €700 εκατ. περίπου μεταξύ 2009 και 2012, αλλά στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ ασκούν καταλυτική επίδραση εξωγενείς παράγοντες. Εξωγενείς παράγοντες  όπως οι διεθνείς τιμές καυσίμων, οι κλιματολογικές συνθήκες και τα αντίστοιχα επίπεδα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, η ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αυτόματης σύνδεσης της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς με αυτή της λιανικής, η υποχρέωση του τελευταίου καταφυγίου, οι επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές των ανταγωνιστών προμηθευτών (cherry picking) και ο τρόπος λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς που καθορίζεται από τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Η  ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη - ως τελευταίο καταφύγιο – να προμηθεύει, χωρίς δικαίωμα επιλογής όπως έχουν οι ανταγωνιστές της, το 91,6% της κατανάλωσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σε τιμές που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ρυθμιζόμενες από την Πολιτεία.  Αν δεν συνδεθούν οι τιμές της λιανικής με την χονδρεμπορική, μέσω κοστοβαρών τιμολογίων δεν θα υπάρξει πραγματική απελευθέρωση της λιανικής αγοράς με τη ΔΕΗ να διατηρεί το μονοπώλιο της λιανικής αγοράς, επί ζημία.

Η κρίσιμη αυτή περίοδος που διανύουμε, σε συνδυασμό με τους παράγοντες που μόλις προανέφερα – λογικά και αναμενόμενα – επηρεάζουν και τη ΔΕΗ.

Τίθεται θέμα επαναπροσδιορισμού στόχων και επενδυτικών μεγεθών προκειμένου η Επιχείρηση να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το 2012, παρ’ όλες τις δυσκολίες, και με υψηλότατο αίσθημα ευθύνης – γνωρίζοντας τόσο το κόστος αλλά πάνω από όλα την αξία των επενδύσεων μας, συνεχίζουμε με έναν ενεργειακό σχεδιασμό που χαρακτηρίζεται από νέα φιλικότερα προς το περιβάλλον έργα και την ομαλή μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – με σκοπό τη δημιουργία μιας οικονομίας πραγματικού χαμηλού άνθρακα για την χώρα.

Ο σχεδιασμός αυτός θα ισχυροποιήσει τη θέση της ΔΕΗ σε μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αλλάζει, με επενδύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!