ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την θεμελίωση των ανεμογεννητριών (Α/Γ), τριών Αιολικών Πάρκων (ΑΠ) Τήνου/Μυκόνου/Μαρμαρίου Εύβοιας», απηύθυνε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης είναι 80.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το χαμηλότερο συνολικά τίμημα των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε Καποδιστρίου 3, 15343 Αγ. Παρασκευή τηλ. 2112118000 σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο έως τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και ώρα 12 π.μ.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση