ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Διαγωνισμός για την επιτήρηση πέντε αιολικών πάρκων

Σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχων για την «Παροχή υπηρεσιών επιτήρησης τεσσάρων αιολικών πάρκων με ανεμογεννήτριες VESTAS και ενός αιολικού πάρκου με ανεμογεννήτριες WINDMATIC σε νησιά Αιγαίου», προσκαλεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σύμφωνα με τη Διακήρυξη (0078/16/5100). Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗΑΝ, η ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις υπηρεσίες επιτήρησης του Αιολικού Πάρκου (ΑΠ) Καλιβάρι Άνδρου είναι 14400€ πλέον ΦΠΑ , του ΑΠ Μελανιός Χίου 16800€ πλέον ΦΠΑ , του ΑΠ Σιγρίου Λέσβου 12000€ πλέον ΦΠΑ, του ΑΠ Πυθαγόρειου Σάμου 10800€ πλέον ΦΠΑ και του ΑΠ Άγιου Ιωάννη Καρπάθου 10800€ πλέον ΦΠΑ. Η δυνατότητα της επιτόπιας φυσικής καθημερινής παρουσίας του επιτηρητή στο Αιολικό Πάρκο κρίνεται επιβεβλημένη.

Αρμόδια Διεύθυνση για λογαριασμό της Εταιρείας για το Διαγωνισμό είναι η Ομάδα Λειτουργίας & Συντήρησης Παλαιών Έργων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., οδός Καποδιστρίου αριθ. 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, τηλέφωνα+30 211 2118062-081(Αρμόδιοι: Γεώργιος Ξυνός, Ιάκωβος Ζαφειρίδης).

«Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει από το πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην οδό Καποδιστρίου 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, έως την 25/01/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών τις 12:00 π.μ., ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Εταιρεία», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση