ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Διαγωνισμός συντήρησης 28 φωτοβολταϊκών σταθμών

Δύο διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε συνολικά 28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς, προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Αναλυτικά:

1) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 22 Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 839 KWp ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ, ΚΥΘΝΟ ΚΑΙ ΣΙΦΝΟ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε είκοσι δύο (22) Φ/Β Σταθμούς, συνολικής ονομαστικής ισχύος 839 kWp, σε δώματα κτιρίων εντός Αττικής και επί εδάφους σε Κύθνο και Σίφνο», για ένα (1) έτος, ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 35.700,00 (71.400,00 ευρώ για δύο (2) έτη εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθοριζόμενη βάσει τιμής.

Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση και στα ΤΕΥΧΗ μέσω διαδικτύου (www.ppcr.gr). Για την πρόσβαση στο σύνολο των τευχών απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος στο email solar@ppcr.gr .

Στο αίτημα θα πρέπει αναγράφεται ο τίτλος του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε είκοσι δύο (22) Φ/Β Σταθμούς, συνολικής ονομαστικής ισχύος 839 kWp, σε δώματα κτιρίων εντός Αττικής και επί εδάφους σε Κύθνο και Σίφνο», η εταιρία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Καποδιστρίου 3, 15343 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 2112118000 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10.02.2017 και ώρα 12.00μμ, ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.

Κατεβάστε τα τεύχη της διακήρυξης από ΕΔΩ.

2) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ 6 Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 80 KWp ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε έξι (6) Φ/Β Σταθμούς, ονομαστικής ισχύος 80kWp έκαστος, στον Αθερινόλακκο του Δήμου Σητείας Κρήτης», για ένα (1) έτος, ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 9.150,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθοριζόμενη βάσει τιμής.

Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση και στα ΤΕΥΧΗ μέσω διαδικτύου (www.ppcr.gr).

Για την πρόσβαση στο σύνολο των τευχών απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος στο email solar@ppcr.gr . Στο αίτημα θα πρέπει αναγράφεται ο τίτλος του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε έξι (6) Φ/Β Σταθμούς, ονομαστικής ισχύος 80kWp έκαστος, στον Αθερινόλακκο του Δήμου Σητείας Κρήτης», η εταιρία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Καποδιστρίου 3, 15343 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 2112118000 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10.02.2017 και ώρα 12.00μμ, ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.

Κατεβάστε τα τεύχη της διακήρυξης από ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση