Δεκαετής δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου

Δεκαετή δέσμευση για τη διάσωση των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου και την προστασία του περιβαλλοντικού και οικονομικού πλούτου της περιοχής εξασφάλισε η Κομισιόν μετά από διαπραγματεύσεις πολλών μηνών.

Η Διακήρυξη της Μάλτας «MedFish4Ever» καθορίζει λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια με βάση φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Πάνω από 300.000 άτομα απασχολούνται άμεσα σε αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο, ενώ πολύ περισσότερες έμμεσες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον κλάδο αυτό.

Η διακήρυξη υπεγράφη από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων των χωρών που βρίσκονται τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ακτογραμμή της Μεσογείου. Με την υπογραφή της το ζήτημα αποκτά πολιτική διάσταση και παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε τεχνικό μόνον επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας που ξεκίνησε με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κατάνια της Σικελίας τον Φεβρουάριο του 2016.

Τα υπογράφοντα μέρη δεσμεύτηκαν ως προς τα εξής:

  • να μεριμνήσουν ώστε, έως το 2020, όλα τα κύρια μεσογειακά αποθέματα να αποτελούν αντικείμενο συλλογής δεδομένων και επιστημονικής αξιολόγησης σε τακτική βάση. Ιδίως οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για να εμπλουτιστεί η επιστημονική γνώση·
  • να καταρτίζουν πολυετή σχέδια διαχείρισης για όλους τους βασικούς τύπους αλιείας. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή με την πρότασή της για ένα πολυετές σχέδιο αλιείας όσον αφορά τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική·
  • να στηρίζουν τη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας, εξορθολογίζοντας τα συστήματα χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων, όπως η αναβάθμιση στόλων με τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου, η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των αλιέων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της διακήρυξης θα καταστεί δυνατή εφόσον συμμετάσχουν στη διαδικασία οι αλιείς – άνδρες και γυναίκες, οι παράκτιες κοινότητες, η κοινωνία των πολιτών, ο κλάδος της αλιείας σε όλες του τις εκφάνσεις (επαγγελματική, μικρής κλίμακας, ερασιτεχνική και ψυχαγωγική αλιεία), καθώς και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και η (ΓΕΑΜ). Η σημερινή διακήρυξη αποτελεί μία ακόμη συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος 14: «Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη»).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση