Δεκαπέντε «μυστικά» για την «Κάρτα Αγρότη» της Πειραιώς

Με την έκδοση της «Κάρτας Αγρότη» η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά ακόμα ταχύτερα στην υλοποίηση της πολιτικής ευρείας παρέμβασής της στον αγροτικό και ευρύτερα αγροτοδιατροφικό τομέα με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη του ισχυρού παραγωγικού δυναμικού που υπάρχει στον χώρο αυτό και μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα, με βάση τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει τόσο στον τομέα της αγροτικής πίστης όσο και στη χρήση των καρτών στον τομέα αυτό, προχώρησε στην έκδοση της Κάρτας Αγρότη που προσφέρει στον παραγωγό πολλά πλεονεκτήματα ως ένα μοντέρνο και συμφέρον χρηματοδοτικό εργαλείο με οφέλη και προσφορές που συνεχώς θα εμπλουτίζονται.

Με την «Κάρτα Αγρότη», ο παραγωγός προεξοφλεί μέρος των ετήσιων επιδοτήσεων που δικαιούται ώστε να χρηματοδοτεί άμεσα τις καλλιεργητικές και άλλες συναφείς δαπάνες του στη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου.

Οι παρακάτω 15 ερωτήσεις και απαντήσεις μπορούν να λύσουν πολλές από τις απορίες που πιθανόν υπάρχουν.

1.    Τι είναι η Κάρτα Αγρότη;
Είναι μια κάρτα που προεξοφλεί μέρος των ετήσιων αγροτικών επιδοτήσεων (άμεσες ενισχύσεις ΚΑΠ) που δικαιούται ο αγρότης. Πρακτικά, είναι ένα «πορτοφόλι» στο οποίο μπαίνει προκαταβολικά μέρος του ποσού των επιδοτήσεών του, την περίοδο που χρειάζεται τα χρήματα για να καλύψει τις παραγωγικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει σπόρους, καύσιμα, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές κτλ. Έτσι, επειδή ο έμπορος πληρώνεται άμεσα, μπορεί ο παραγωγός να επιτύχει τιμές μετρητοίς για τα εφόδιά του και να μειώσει το κόστος του. Επιπλέον, με την κάρτα αγρότη μπορεί να εξοφλήσει λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος, άρδευσης, ασφαλιστικών εισφορών (ΟΓΑ, ΕΛΓΑ), να αγοράσει εργόσημο για εργάτες κλπ. Η εξόφληση της κάρτας γίνεται αυτόματα με τις επιδοτήσεις.

2.    Τι όριο έχει η Κάρτα και κάθε πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όριο αυτό;
Το όριο της κάθε κάρτας προσδιορίζεται ξεχωριστά για τον καθένα, με βάση το ποσό των ετήσιων επιδοτήσεων. Το όριο της κάρτας ανοίγει κάθε χρόνο περίπου στις αρχές Φεβρουαρίου και κλείνει με την καταβολή των επιδοτήσεων (τους τελευταίους μήνες του έτους), οπότε και εξοφλείται η κάρτα.

3.    Πότε πρέπει να εξοφληθεί η Κάρτα;
Η κάρτα εξοφλείται αυτόματα με την καταβολή των επιδοτήσεων. Ωστόσο, ο παραγωγός μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει την κάρτα και νωρίτερα από την καταβολή των επιδοτήσεων, χωρίς να έχει καμία ποινή και μειώνοντας τους τόκους που επιβαρύνεται. Φυσικά, εάν αποφασίσει μέσα στη διάρκεια λειτουργίας της κάρτας να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του, μπορεί άμεσα –εφόσον το θελήσει- να χρησιμοποιήσει και πάλι τα ποσά αυτά.

4.    Τι οφέλη έχει ο αγρότης από την Κάρτα Αγρότη;
Με την κάρτα αγρότη έχει άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα για αγορά εφοδίων και πληρωμές οφειλών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, μειώνει το κόστος παραγωγής του, επειδή, παρόλο που πληρώνει με κάρτα αγοράζει σε τιμές τοις μετρητοίς, ενώ παράλληλα παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά το κόστος παραγωγής του. Τέλος, επειδή πληρώνει με κάρτα λαμβάνει παραστατικά, τα οποία τον βοηθούν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση του κόστους παραγωγής του και φυσικά μειώνουν το καθαρό εισόδημά του που φορολογείται αφού αποδεικνύουν τις δαπάνες του.

5.    Ποιοί είναι δικαιούχοι της Κάρτας;  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτησή της;
Δικαιούχοι είναι οι αγρότες ηλικίας έως 70 ετών που είναι δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων (άμεσες ενισχύσεις ΚΑΠ).

6.    Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της Κάρτας;
Για την υποβολή της αίτησης, η αστυνομική του ταυτότητα.

7.    Σε πόσες ημέρες εκδίδεται η Κάρτα;
Η κάρτα παραδίδεται σε 3-4 μέρες.

8.    Από την στιγμή που ένας αγρότης παραλαμβάνει την Κάρτα, πότε μπορεί να κάνει χρήση της;
Άμεσα, την ίδια ημέρα με την ενεργοποίησή της.

9.    Η έκδοση της Κάρτας ξεκίνησε την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την απόκτησή της;
Όχι δεν υπάρχει.

10.    Η Κάρτα θα ανανεώνεται; Κι αν ναι, πώς;
Κάθε έτος, το Φεβρουάριο, θα επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία της το προηγούμενο έτος και θα ανανεώνεται.

11.    Τι επιτόκιο έχει;
Πριν απ’ όλα η συγκεκριμένη κάρτα δεν έχει έξοδα έκδοσης. Το μόνο έξοδο είναι το επιτοκιακό κόστος από τη χρήση της κάρτας και ανάλογα με το ποσό που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Το κυμαινόμενο επιτόκιό της είναι χαμηλότερο από αυτό των κεφαλαίων κίνησης αγροτών. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι επειδή η χρήση της κάρτας γίνεται σταδιακά και ο χρόνος χρήσης της είναι μικρότερος του έτους (π.χ. Φεβρουάριο με Νοέμβριο) η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Για παράδειγμα αν κάποιος χρησιμοποιήσει σταδιακά το όριο της κάρτας για 6 μήνες τότε η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε περίπου 3%. Προφανώς, για τους αγρότες που μέσα στο χρόνο δεν έκαναν χρήση της κάρτας το επιτοκιακό κόστος είναι μηδέν.

12.    Οι συναλλαγές αφορούν σε όλο το τραπεζικό δίκτυο;
Ναι, η κάρτα γίνεται αποδεκτή από όλα τα POS όλων των τραπεζών σε καταστήματα γεωργικών εφοδίων και καυσίμων.

13.    Πώς θα ενημερώνεται ο δικαιούχος για τις συναλλαγές του;
Για κάθε συναλλαγή ο κάτοχος ενημερώνεται μέσω μηνύματος SMS στο κινητό του ενώ έχει στη διάθεσή του και τον μηνιαίο ενημερωτικό λογαριασμό. H κάρτα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με ειδικές προσφορές εκπτώσεων προς τους αγρότες για προϊόντα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του πρωτογενούς και άλλων τομέων της οικονομίας.

14.    Μπορεί  κάποιος που έχει ΑΔΑ να πάρει και την κάρτα;
Η ύπαρξη του ΑΔΑ, γενικώς, δεν αποτελεί από μόνη της περιορισμό για την έκδοση της κάρτας, παρά το ότι και τα δύο χρηματοδοτούν τον ίδιο σκοπό.

15.    Δύο σύζυγοι που παίρνουν ξεχωριστές επιδοτήσεις μπορούν να πάρουν από μία κάρτα έκαστος;

Η κάθε κάρτα απευθύνεται σε κάθε δικαιούχο επιδότησης και το προσωποποιημένο όριο συνδέεται με τις επιδοτήσεις που λαμβάνει ο καθένας. Συνεπώς, δεν αποτελεί από μόνο του περιορισμό για την έκδοση της κάρτας το γεγονός ότι δύο σύζυγοι που λαμβάνουν επιδοτήσεις να πάρουν την κάρτα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση