Δημόσια διαβούλευση για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχεδίου νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Παράλληλα κωδικοποιείται και επικαιροποιείται η ήδη υπάρχουσα σχετική νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τη θέσπιση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του συνδέσμου http://www.opengov.gr/minenv/?p=4452 έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.
Έως την παραπάνω ημερομηνία, μπορούν να αποστέλλονται τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις για τα επιμέρους άρθρα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο τελικό
σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!