Δημόσια κτήρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Τα μέσα για τη μετατροπή των δημοσίων κτηρίων σε κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοιο κλίμα και ως εκ τούτου έχουν συγκρίσιμες ενεργειακές απαιτήσεις και παρόμοιες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αποσκοπεί να προσφέρει το ευρωπαϊκό έργο Republic ZEB.

Στο έργο, στο οποίο από την Ελλάδα συμμετέχει το ΚΑΠΕ, μετέχουν εταίροι από Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ενώ ο υπεύθυνος για την παροχή επαγγελματικών συμβουλών και την υποστήριξη για την ανάπτυξη και την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών εταίρος προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε συνεργασία με τον κλάδο των κατασκευών, καθώς και με τους διαχειριστές και τους τελικούς χρήστες των κτηρίων, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εταίροι του έργου RePublic_ZEB εστιάζουν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιριακού αποθέματος του δημόσιου τομέα και στην επανεξέταση των επιδεικτικών έργων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον κτιριακό τομέα.

Βασικές δράσεις του έργου, μετά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, είναι η διερεύνηση βέλτιστων λύσεων με κριτήρια ενεργειακής και οικονομικής αποδοτικότητας μέσω της ανάλυσης χαρακτηριστικών δημόσιων κτιρίων, η δοκιμή των βέλτιστων πρακτικών σε ενδεικτικές περιπτώσεις ανακαίνισης, καθώς και η ανάπτυξη ενός πρακτικού, φιλικού προς το χρήστη, εργαλείου έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς να μπορούν να επιλέγουν τον πιο αποδοτικό συνδυασμό μέτρων για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης των εκπομπών αέριων ρύπων (CO2) και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής ζήτησης.

Στο πλαίσιο του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και δημοσιευθεί μία έρευνα για την υφιστάμενη ενεργειακή κατανάλωση ορισμένων τυπολογιών κτιρίων δημοσίου τομέα στις συμμετέχουσες χώρες. Στη συνέχεια θα προσδιορισθούν τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η κάθε χώρα προκειμένου τα δημόσια κτήρια να ανακαινιστούν ώστε να λειτουργούν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2019 και το 2021.

Οι εταίροι του έργου είναι:

Politecnico di Torino, Ιταλία (Συντονιστής)

CTI Energy and Environment, Ιταλία

Budapest University of Technology, Ουγγαρία

Black Sea Energy Research Centre, Βουλγαρία

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ελλάδα

Energy Institute HrvojePozar, Κροατία

Catalonia Institute for Energy Research, Ισπανία

URBAN-INCERC, Ρουμανία

National Laboratory for Energy and Geology, Πορτογαλία

Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Σλοβενία

Macedonian Center for Energy Efficiency, ΠΓΔΜ

BRE, Ην. Βασίλειο

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: www.republiczeb.org

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση