Διαβούλευση για τις συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης υβριδικών σταθμών στα ΜΔΝ

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή ΜΔΝ (υπ’ αριθ. Ι-215086/08.12.2016 επιστολή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) για την κατάθεση προτάσεων και απόψεων επί της προτεινόμενης «Πρότυπης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής Υβριδικού Σταθμού στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για τη διατύπωση της Γνώμης της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hybridnii@rae.gr, μέχρι και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Δείτε την πρότυπη σύμβαση, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση