Διαγωνισμός για έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος στο Δέλτα Έβρου

Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος στο Δέλτα Έβρου», περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εγκρίνεται η «διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος στο Δέλτα Έβρου», περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 26.610,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) καθώς και την Διακήρυξη – Συγγραφή υποχρεώσεων συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Προϋπολογισμοί, Περιγραφικό Τιμολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων».

Ο διαγωνισμός θα γίνει από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). Σύμφωνα με την απόφαση, θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της σχετικής διακήρυξης την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψή της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης καθώς και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ και η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών θα βαρύνει, σύμφωνα με τα 12, 13, 14 και 15 σχετικά, τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 584 του έτους 2017.

Τα έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος

Τα έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος σχετίζονται με τη διαχείριση επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και στην προσέλκυση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών αυτών.

Σε αυτά τα έργα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κέντρα πληροφόρησης, μουσεία και εκθέσεις για τη φύση, διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση μονοπατιών κ.λπ..

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση