Διακόσια τριανταοκτώ σχέδια εντάχθηκαν στον Πράσινο Τουρισμό

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» των επενδυτικών σχεδίων 238 επιχειρήσεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό € 33.464.732,80 (η συμβολή της κρατικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των € 13.435.845,34).

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων ολοκληρωθηκε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ( την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2001). Με την ανακοίνωση τους, οι επιχειρηματίες των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν εγκριθεί μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν την υλοποίηση τους με τους όρους που έχουν εγκριθεί.

Η κατανομή των επιχειρήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια έχει ως εξής:

Περιφέρεια Υλοποίησης Πλήθος προτάσεων/ Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός/ Δημόσια Επιχορήγηση

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 17/ 2.464.423,64/ 994.129,78

ΑΤΤΙΚΗ 12/ 2.471.465,83/ 988.586,33

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9/ 1.158.935,76/ 463.574,30

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8/ 1.104.313,59/ 441.725,44

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4/ 471.621,10/ 188.648,44

ΗΠΕΙΡΟΣ 11/ 818.350,67/ 327.340,27

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19/ 2.040.659,37/ 818.013,75

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 17/ 2.914.404,38/ 1.165.761,75

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38/ 3.666.226,46/ 1.466.490,58

ΚΡΗΤΗ 52/ 9.707.020,0/ 3.882.808,01

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 34/ 4.152.320,88/ 1.673.760,13

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8/ 976.745,52/ 401.137,71

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 9/ 1.518.245,58/ 623.868,85

Σύνολο: 238/ 33.464.732,80/ 13.435.845,34

Το πρόγραμμα πράσινος τουρισμός αποσκοπεί:
• Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
• Στη δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Συγκεκριμένα οι τουριστικές μονάδες μέσω της ενίσχυσης τους από το Πρόγραμμα θα πετύχουν:
1. Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών – Προσέλκυση νέων πελατών
3. Οικολογική πιστοποίηση
4. Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης
5. Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Σε όλη τη Χώρα υποβλήθηκαν 364 προτάσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό € 52.292.563,34, η Δημόσια Δαπάνη των οποίων υπερβαίνει τα 21 εκατ. ευρώ.
Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν αφορούν σε όλους τους τύπους υφιστάμενων (πριν από την 01.01.2009) τουριστικών καταλυμάτων (Ξενοδοχεία, Camping και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα) και προέρχονται από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από τους επιχειρηματίες της Κεντρικής Μακεδονίας, του Νοτίου Αιγαίου της Κρήτης κτλ. Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν 52 επενδυτικά σχέδια

«Σε καιρούς ιδιαίτερα δύσκολους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα, οι επιχειρηματίες του Τουρισμού απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι παραμένουν οι πρωτοπόροι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς στήριξαν με τη συμμετοχή τους ένα καινοτόμο και τεχνικά εξειδικευμένο πρόγραμμα πράσινης ανάπτυξης, το οποίο θέτει στόχους με μετρήσιμα αποτελέσματα και κατά γενική ομολογία είναι ιδιαίτερα απαιτητικό» επεσήμανε ο Παναγιώτης Νταής Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού του του αρμόδιου υπουργείου .

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!