«Διαστρέβλωση» τα περί φωτογραφικής διάταξης για τα υβριδικά, λέει το ΥΠΕΝ

Για πλήρη διαστρέβλωση κάνουν λόγο παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας σε δημοσιεύματα που μιλούν για φωτογραφική διάταξη στα υβριδικά έργα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ). Πρόκειται για τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για το Δομημένο Περιβάλλον, που υπερψηφίσθηκε την Τετάρτη.

«Είναι εξαιρετικά θετικό να υπάρχει τόσο ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για ένα ζήτημα που αφορά τα μικρότερα νησιά της χώρας και την στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, αρνητική εντύπωση προκαλούν δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν πλήρως την εικόνα, κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη, εξαιτίας της οποίας "…όλα τα υβριδικά έργα στο εξής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα αναπτυχθούν βάσει του νόμου του 2006 κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου που έχει εγκρίνει η ΕΕ και οι Θεσμοί". Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν ισχύει. Θα το είχαμε εξηγήσει στους συντάκτες των δημοσιευμάτων, εάν είχαν επιχειρήσει να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν "από την αγορά"», επισημαίνουν, σε δηκτικό τόνο, πηγές του υπουργείου.

Τονίζουν, δε, πως η τροπολογία συγκέντρωση περισσότερες από 250 θετικές ψήφους και με αυτήν «ρυθμίζονται κρίσιμοι παράμετροι για την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με την τροπολογία αυτή:

«1. Καθορίζεται η αδειοδοτική διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης του έργου Πράσινο Νησί, που αφορά τον Άη Στράτη. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-20 και υλοποιείται από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

2. Γίνεται δυνατή η έναρξη λειτουργίας των ιδιαιτέρως ώριμων και κατασκευασμένων υβριδικών έργων της Τήλου και της Ικαρίας. Οι σταθμοί αυτοί περιλαμβάνουν μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και συμβάλουν στην ενεργειακή αυτονομία των δύο νησιών, μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ και άρα μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Τα δύο αυτά έργα είχαν σημαντική ωριμότητα στις 31.12.2015 (ημερομηνία λήξης ισχύος του παλιού καθεστώτος ΑΠΕ), ώστε να τεκμηριώνεται ότι μπορούν να συνάψουν σύμβαση πώλησης με το παλιό καθεστώτος. Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης προβλέπεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014-20 της ΕΕ και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα δεν έχουν εκφράσει αντίθετη άποψη.

3. Με την τεχνική υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ και αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί από τη ΡΑΕ (δηλαδή στη βάση του νόμου 4414/2016 και όχι με τον παλαιότερο 3468/2006) δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης δύο Ειδικών Πιλοτικών Έργων σε ισάριθμα νησιά, για τη διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης υψηλότερης διείσδυσης των ΑΠΕ. Το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των έργων αυτών θα βασίζεται στο νέο καθεστώς ενισχύσεων, θα χορηγείται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια θα ακολουθεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι η ΡΑΕ έχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία, είναι προφανές ότι αυτή δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της».

Η τεχνολογία των υβριδικών δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας από αιολικά, φωτοβολταϊκά ή υδροηλεκτρικά και ταυτόχρονα έξυπνης διαχείρισης ανάλογα με τη διακύμανση της ζήτησης που καλείται να καλύψει. Η ανάπτυξή τους, όπως και η τιμολόγηση της ενέργειας που παρέχει στο σύστημα, ρυθμίζεται από τον νόμο 4414/2016 που αντικατέστησε τον νόμο του 2006 στο πλαίσιο μνημονιακής δέσμευσης για την εξυγίανση και βιωσιμότητα της αγοράς των ΑΠΕ. Το νέο αυτό πλαίσιο τιμολογεί την ενέργεια που παράγεται από υβριδικούς σταθμούς βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας με ξεχωριστή τιμή για την ενέργεια που παράγεται και δίνεται απευθείας στο σύστημα και ξεχωριστή για την ενέργεια που αποθηκεύεται σε μπαταρία.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε χθες εξαιρεί από τον νόμο του 2014, και τα εντάσσει στο προηγούμενο καθεστώς του νόμου 2006, όλα τα υβριδικά έργα που είχαν αδειοδοτηθεί πριν από τις 31.12.2015 για να εγκατασταθούν σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως και όλα τα υβριδικά σε μη διασυνδεδεμένα νησιά επίσης που έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους ή έχει ενταχθεί τμήμα τους, σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν από τις 31.12.2015 και είναι στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Στο ειδικό αυτό καθεστώς, σύμφωνα με την τροπολογία, θα ενταχθούν δύο ακόμη πιλοτικά υβριδικά έργα σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, η ανάθεση των οποίων θα γίνει από τη ΡΑΕ μέσω διαγωνισμού και τα οποία θα αποτελέσουν πιλότο για την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υβριδικά έργα στο εξής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα αναπτυχθούν βάσει του νόμου του 2006 κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου που έχουν εγκρίνει η Ε.Ε. και οι θεσμοί. Η ενέργεια που θα παράγεται θα παρέχεται στο σύστημα βάσει 20ετούς σύμβασης και με τιμή που θα διαπραγματεύεται ο επενδυτής βάσει μελέτης κόστους με τη ΡΑΕ και με «ταβάνι» το υψηλό κόστος παραγωγής των πετρελαϊκών σταθμών της ΔΕΗ.

Η μέση εγγυημένη τιμή για την ενέργεια που παράγεται από υβριδικούς σταθμούς με το παλαιό καθεστώς που επαναφέρει η τροπολογία για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά ήταν 236 ευρώ η μεγαβατώρα, έναντι των 147 ευρώ η μεγαβατώρα του feed in premium και ακόμη χαμηλότερης τιμής που μπορεί να προκύψει από διαγωνιστική διαδικασία. Είναι ενδεικτικό ότι στη διαγωνιστική διαδικασία για τα νέα φωτοβολταϊκά η τιμή που διαμορφώθηκε είναι 80 ευρώ η μεγαβατώρα. Ο αντίστοιχος διαγωνισμός φωτοβολταϊκών στη Γερμανία, που δεν χαρακτηρίζεται για την ηλιοφάνειά της, κατέληξε σε τιμή 30 ευρώ η μεγαβατώρα. Το παλαιό καθεστώς προβλέπει επίσης αποζημίωση των υβριδικών μονάδων και για τη διαθέσιμη ισχύ που μπορούν να παρέχουν (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) κάτι που δεν προβλέπει ο νόμος του 2014. Επιπλέον, το παλαιό καθεστώς που επαναφέρει η τροπολογία προβλέπει αποζημίωση σε εγγυημένη τιμή για 20 χρόνια, ενώ ο νόμος του 2016 προβλέπει ότι εάν κατασκευαστεί διασύνδεση του νησιού η ενέργεια από το υβριδικό θα πληρώνεται στην οριακή τιμή του συστήματος συν κάποιο premium.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση