Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Αθανάσιο Τσαυτάρη η 10η συμπλήρωση της απόφασης ένταξης της Πράξης «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», στο πλαίσιο του μέτρου 2.1.4, δράση 3.4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 Με την υπογραφείσα απόφαση αυξάνεται ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης κατά 2.000.000 € (από 16 σε 18.000.000), ύστερα από σχετικό αίτημα τροποποίησης που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνεται στους δικαιούχους συνεταιρισμούς η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των ήδη εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος έως 30 Απριλίου 2015 για τα αιγοπρόβατα και έως 30 Ιουνίου 2015 για τα βοοειδή και τα άλογα.

 Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» αφορούν σε πρόβατα, αίγες, αγελάδες, βουβάλια και άλογα εγχώριων φυλών και είναι:

  • Συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων
  • Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων
  • Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για την προώθηση και διάδοση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων

 Με την ευκαιρία της υπογραφής της απόφασης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αθανάσιος Τσαυτάρης δήλωσε: «Στις προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανόρθωση και την υποστήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας σημαντική θέση προτεραιότητας κατέχει η υποστήριξη των ντόπιων μας φυλών. Φυλές καλά προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου μας που μπορούν να αξιοποιήσουν για τη διατροφή τους τη βλάστηση των ελληνικών βοσκοτόπων. Στη χώρα μας, μια χώρα πλούσια σε βιοποικιλότητα φυτών και ζώων, οι παραδοσιακές φυλές των εκτρεφόμενων ζώων, αποτελούν σημαντικό τμήμα αυτής της αξιοποιούμενης ζωικής βιοποικιλότητας. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να προστατευτεί και να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα των ζώων και ο χώρος όπου ζουν, στοχεύοντας σε μια αειφόρο αγροτική παραγωγή στις περιοχές όπου επεξεργασμένα προϊόντα γάλακτος και κρέατος αποτελούν σημαντικό μέρος της παραδοσιακής μας κουζίνας και κουλτούρας. Επιπλέον η αξιοποίηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, δίνοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στα παραγόμενα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, ώστε να διεισδύσουν στις διεθνείς αγορές».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!