«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» ο... μαθουσάλας πλάτανος στα Σεβαστειανά

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύσσεται ο αιωνόβιος πλάτανος που «βασιλεύει» εδώ και περίπου 1.600 χρόνια στην πλατεία των Σεβαστειανών, στην Πέλλα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δρ. Νικήτα Φραγκισκάκη, ο οποίος ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το είδος «Πλάτανος ο ανατολικός» (Platanus orientalis) και βρίσκεται σε υπερθαλάσσιο υψόμετρο 40 μέτρων. Το υπό προστασία άτομο πλατάνου έχει ηλικία περίπου 1.638 έτη (με απόκλιση/τυπικό σφάλμα 30-50 έτη), ύψος 30 m, διάμετρο στο σημερινό ύψος του εδάφους 4,68 m, περιφέρεια κορμού στο ύψος του υπάρχοντος εδάφους 14,70 m, εκτιμώμενο ύψος έναρξης κόμης 50 cm, μήκος και πλάτος κόμης σε εδαφική κάτοψη 30,5 m και 28,0 m αντίστοιχα. Τόσο ο κύριος κορμός στη βάση ο οποίος έχει επιχωθεί όσο και οι υφιστάμενοι κλάδοι είναι κουφαλεροί ενώ όλα τα επικόρυφα κλαδιά είναι ζωντανά.

Το εν λόγω άτομο πλατάνου που κηρύσσεται «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» έχει ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πόρο.

Η εφαρμογή της απόφασης καθώς και η διαχείριση του παρόντος «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης» ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Πέλλας.

Τα αναγκαία έργα για την προστασία και την διαχείριση του θα εκτελούνται σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις και τις διατάξεις περί δημόσιων και δημοτικών έργων αφού μελετηθούν, εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως. Παράλληλα, θα ληφθεί μέριμνα για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (ΔΑΔ) στην οποία θα αναφέρονται οι απαγορεύσεις και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων αναφορικά με το εν λόγω «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης».

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Τι χαρακτηρίζεται προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός

Υπενθυμίζεται ότι ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματα της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια, προστατευτική Βλάστηση, παρόχθια και παράκτια Βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες,  ύφαλοι,  σπηλιές,  βράχοι,  απολιθωμένα  δάση, δέντρα ή τμήματα τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς, γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Προστατευόμενοι  φυσικοί  σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των  επί μέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις προστασίας της απόφασης χαρακτηρισμού.

Πηγή φωτογραφίας: Pellanews.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση