Διασυνοριακή συνεργασία στις Πρέσπες

Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Εθνικό Πάρκο Πέλιστερ με στόχο την από κοινού προώθηση ενεργειών για την προστασία του Πάρκου Πρεσπών. Το σκεπτικό της συνεργασίας εντάσσεται απόλυτα στο πνεύμα και τις προτεραιότητες που θέτει η «Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία του Πάρκου Πρεσπών» που υπογράφηκε το 2010 από τις τρεις χώρες που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών και την Ε.Ε. Το Εθνικό Πάρκο Πέλιστερ βρίσκεται στα ανατολικά της Μεγάλης Πρέσπας, στα σύνορα με την Ελλάδα και το ελληνικό Εθνικό Πάρκο.
Συγκεκριμένα το Πάρκο του Πέλιστερ εκτείνεται στις πλαγιές του ομώνυμου βουνού, και αποτελεί συνέχεια του δικού μας βουνού, του Βαρνούντα ή αλλιώς Περιστέρι. Το μνημόνιο συνεργασίας αφορά μία σειρά ενεργειών που εμπίπτουν στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος των δύο φορέων, όπως η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που εμφανίζονται σε αυτά, των ποταμίσιων οικοσυστημάτων και της ενδημικής πέστροφας (Salmo peristericus), ενέργειες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στις κοινές φυσικές αξίες και στην ήπια αξιοποίηση αυτών προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης.Πρεμιέρα της συνεργασίας αποτέλεσαν τα εγκαίνια της κινητής έκθεσης
«Ο θησαυρός των λιμνών μας» στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου του Πέλιστερ. Η έκθεση αυτή δημιουργήθηκε από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ Ενημέρωση & Επικοινωνία «Ψάρια, Αλιεία & Ευρωπαϊκή Πολιτική στη λεκάνη των Πρεσπών» με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό στη σπάνια ιχθυοπανίδα των Πρεσπών, στις απειλές που αντιμετωπίζει η διατήρησή της, αλλά και στην αμφίδρομη σχέση αυτής με την αλιεία, μία από τις πιο σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες της Πρέσπας. Η έκθεση πλαισιώθηκε με μία σειρά παιχνιδιών για τους μικρούς φίλους που επισκέφθηκαν τα εγκαίνια και που είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για τα ψάρια και την αλιεία μέσα από διασκεδαστικά παιχνίδια.
Η Μυρσίνη Μαλακού, Δ/ντρια της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, δήλωσε:«Η περιοχή της Πρέσπας είναι ταυτισμένη στο ευρύ κοινό με τις λίμνες και ακούμε πολύ συχνά να λέγεται ότι τα νερά δεν έχουν “σύνορα”. Αυτό είναι ένα μέρος της αλήθειας. Στην πραγματικότητα η Πρέσπα είναι μία ενιαία λεκάνη που οι λίμνες της περιβάλλονται από βουνά τα οποία επίσης δεν έχουν “σύνορα” και οφείλουμε να προστατέψουμε. Για αυτό το λόγο είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία με το Πέλιστερ η οποία εντάσσεται στο σκεπτικό της ολοκληρωμένης προστασίας της λεκάνης των Πρεσπών»
Ο Ahmet Axhiu, Δ/ντης του Εθνικού Πάρκου Πέλιστερ, δήλωσε:
«Οι βασικοί στόχοι που επιθυμούμε να πετύχουμε με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας είναι: Να προσδιορίσουμε την οικολογική κατάσταση της περιοχής που έχει συμφωνηθεί από κοινού ότι χρήζει έρευνας, να γίνουν ακριβείς μετρήσεις και να προωθήσουμε μέτρα προστασίας για την προστασία των δασικών και ποταμίσιων οικοσυστημάτων, να εξακριβώσουμε τους λόγους εξαιτίας των οποίων μειώνονται οι πληθυσμοί ενδημικών και απειλούμενων ειδών όπως η πέστροφα Πρεσπών, να προωθήσουμε την προσέγγιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιώσιμης χρήσης των δασικών και υδατικών πόρων και πάνω απ’ όλα να εντατικοποιήσουμε τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την προστασία της βιοποικιλότητας προς όφελος των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!