Διαχείριση αποβλήτων χωρίς όραμα και σχέδιο στην Κύπρο

Στην Κύπρο, η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών αποβλήτων έφτασε τα 640 κιλά, ποσότητα που είναι η τρίτη υψηλότερη ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπολογίσουμε ότι από τις 560.000 τόνους σκουπιδιών που παράγονται ανακυκλώνεται λιγότερο από το 20% των αποβλήτων, τα πράγματα φαντάζουν ακόμα πιο δύσκολα, αφού αυτό σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος όγκος των σκουπιδιών καταλήγει σε ανεξέλεγκτους χώρους απόρριψης.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, βλέποντας κανείς τους υφιστάμενους στόχους της ΕΕ με το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνεται να πρέπει να αυξηθεί από το 44% που είναι σήμερα σε 55% μέχρι το 2025 και 65% ώς το 2035, θα αναμέναμε από κάποιους να μην κοιμούνται τα βράδια με το ποσοστό της Κύπρου των αποβλήτων που ανακυκλώνεται να βρίσκεται μόλις στο 19%. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει αφού παρατηρείται πλήρης ανυπαρξία δράσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ασκούν ελλιπή έλεγχο ακόμα και στο μοναδικό συλλογικό σύστημα που υπάρχει στην Κύπρο, το οποίο με την ανοχή που επιδεικνύεται κάνει τα δικά του.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον πολύ φιλόδοξο στόχο που έχει σε επίπεδο ΕΕ ώστε να περιοριστεί το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε 10% μέχρι το 2035. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό σήμερα αγγίζει το 81%. Και αντί η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων να αποτελέσει προτεραιότητα των αρμόδιων Αρχών, βλέπουμε όλες τις πολιτικές να εφαρμόζονται στο κουτουρού χωρίς όραμα για το μέλλον και παρά το γεγονός ότι παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που ανέρχεται σε ποσό μέχρι και €30.000 ημερησίως, από το 2013 που έχει ληφθεί καταδικαστική απόφαση για την Κύπρο.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να δρομολογήθηκαν οποιαδήποτε μέτρα για επίλυση του προβλήματος τα επόμενα χρόνια και οι όποιες διορθωτικές ενέργειες προωθούνται δεν συνάδουν με την πολιτική και τους στόχους που τίθενται σε επίπεδο Βρυξελλών, αλλά και προς συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη διατήρηση των χωματερών σε Κοτσιάτη και Βατί.

Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που η εθνική στρατηγική για τη μείωση των στερεών αποβλήτων δεν εφαρμόζεται, ενώ την ίδια ώρα δεν ασκείται ούτε έλεγχος σε όσους έχουν την ευθύνη να εφαρμόζουν το πρόγραμμα της ανακύκλωσης.

Επομένως, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για κάποια ρεύματα αποβλήτων παρατηρείται χαμηλή απόδοση ανακύκλωσης, ενώ για όλα δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε να ανακυκλώνονται στην Κύπρο και αποστέλλονται στο εξωτερικό για επεξεργασία.

Ο κίνδυνος προστίμου στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη επίτευξη των στόχων είναι ορατός. Άλλωστε, πολλά ρεύματα σήμερα απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε χωματερές χωρίς να τυγχάνουν διαχείρισης, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός υπόχρεων παραγωγών αποβλήτων που δεν διαχειρίζονται και δεν παραδίδουν τα απόβλητα σε αδειοδοτημένο διαχειριστή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο πράγματι επιθυμεί τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο, και παράλληλα την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανακύκλωση των υλικών και προϊόντων. Αν πράγματι αυτός είναι ο στόχος, τότε να αναμένουμε τις δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση με χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να τηρηθούν.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση