Διεθνές συνέδριο για την παραγωγή βιοαιθανόλης

Γλυκός σόργος

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε)/ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ), σε συνεργασία με την Περιφερειακοί ‘Ενωση Δήμων κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α «ΑΝΕΘ», διοργανώνουν την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), Διεθνές Συνέδριο με θέμα«Το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής βιοαιθανόλης 1ης γενιάς από γλυκό σόργο, σε αποκεντρωμένες μονάδες»,

 Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσια του διακρατικού έργου “SWEETHANOL(http://www.sweethanol.eu/), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Σκοπός του έργου SWEETHANOL, είναι η διάδοση ενός ευρωπαϊκού βιώσιμου μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης από το φυτό γλυκό σόργο, σε μικρές μονάδες παραγωγής δυναμικότητας 10.000 τόνων άνυδρης βιοαιθανόλης ετησίως.

 Συντονιστής του έργου είναι το «Κέντρο για τη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικολογία (CETA)» που εδρεύει στην Ιταλία, ενώ συμμετέχουν εκτός από την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ», ο «Α’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας», η «Εθνική Υπηρεσία Έρευνας-Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης των γεωργικών ειδών διατροφής, του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών (COLDIRETTI/INIPA)» από την Ιταλία, το «Ινστιτούτο Έρευνας-Ανάπτυξης & Τεχνολογίας (CARTIF)» και η «Ένωση για τη διάδοση της χρήσης βιομάζας (ADABE)» από την Ισπανία.

 Κατά την υλοποίηση του έργου, πραγματοποιήθηκαν, στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας, πάνω από 20 ενημερωτικά σεμινάρια προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σποροπαραγωγοί, παραγωγοί καυσίμων, τοπική αυτοδιοίκηση κα), στα οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τεχνικές καλλιέργειας του φυτού, τις αποδόσεις, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του, αλλά και για τη διαδικασία μεταφοράς/επεξεργασίας του, για την παραγωγή άνυδρης βιοαιθανόλης.

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!