Διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από το δήμο Νεάπολης-Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών προκήρυξε  διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 21 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ισάριθμα δημοτικά κτίρια. Είναι η πρώτη φορά που δήμος στην Ελλάδα δρομολογεί διεθνή διαγωνισμό μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη διενέργεια μάλιστα του οποίου θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο κονδύλια από το δημοτικό ταμείο!
Ειδικότερα, ο διεθνής διαγωνισμός έχει τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 φωτοβολταϊκων διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (σύμφωνα με την με αριθμ. Π1/3701/31-10-2011 ΚΥΑ περί εγκρίσεων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011- Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2010 και ΕΠΠ 2009). Η διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 60/2007 και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων επιχειρήσεων και την κατακύρωση σε μικρότερο κόστος για το δημοτικό ταμείο.
Σε πρώτη φάση ο διαγωνισμός αφορά 21 κτίρια στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, ωστόσο στόχος της δημοτικής αρχής είναι να διευρυνθεί και στις άλλες τρεις Δ.Ε. Νεάπολης, Αγίου Παύλου και Πεύκων σταδιακά έως το 2013. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη προβλέπεται η εγκατάσταση 208 KWp από τα οποία αναμένεται παραγωγή περίπου 205.000 Kwh ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο και η μείωση εκπομπών CO2 κατά 4.365,3 τόνους στην 25ετή διάρκεια ζωής της επένδυσης.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους του έργου λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2012, στις 11 το πρωί, οπότε και θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα πλεονεκτήματα που έχουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα επισημαίνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, τονίζοντας ότι πρόκειται για «τεχνολογία που δεν μολύνει και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά είναι ιδιαίτερα φιλική προς αυτό. Αξιοποιούμε με αυτό τον τρόπο τις στέγες των δημοτικών κτιρίων, παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή μας με το μόνο περιβαλλοντικά και τεχνολογικά αποδεκτό τρόπο, και ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα, με αυτή την επένδυση εξασφαλίζουμε ένα σημαντικό έσοδο της τάξης των 100.000 ευρώ για το δήμο από την πώληση της ενέργειας στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός, όμως, από το οικονομικό κέρδος, εξασφαλίζουμε μεγάλο όφελος για την τοπική κοινωνία που αφορά την εξοικείωση των πολιτών με τα θέματα της σωστής διαχείρισης της ενέργειας. Μέσω του έργου χιλιάδες πολίτες θα έχουν online πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την παραγωγή και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 21 δημοτικά κτίρια και θα διαπιστώνουν καθημερινά τα επιτεύγματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Ήδη, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της ενημέρωσης όλων των υποψηφίων αναδόχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου αποστέλλουν τη σχετική προκήρυξη σε 1.300 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από το μητρώο εγκαταστατών φωτοβολταικών συστημάτων.

Αξίζει να προστεθεί, τέλος, ότι τα 21 κτίρια στη Δ.Ε. Συκεών όπου θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τα εξής:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,

 4ο-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

 1ο-5ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,

 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, Α΄ ΚΑΠΗ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ- 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,

8ο-10ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ,

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1ου -5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,

 ΓΗΠΕΔΟ ΣΥΚΕΩΝ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ,

 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 1ο ΕΠΑΛ,

 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ,

2ο ΛΥΚΕΙΟ,

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,

 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 
1ο ΛΥΚΕΙΟ- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,

 3ο- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και 3ο- 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ,

 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!