Διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσφατη ΚΥΑ για την αιθαλομίχλη.

Η παρέμβαση αφορά έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά μέσης κατανάλωσης που δεν υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, ώστε και αυτά να έχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά θερμαντικά μέσα, κατά τις ημέρες υψηλού ρίσκου αιθαλομίχλης. Σε περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από εστίες καύσης – και συγκεκριμένα έκδοσης σύστασης για διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας – από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό πεδίο των λοιπών Περιφερειών της χώρας, ταυτόχρονα θα ενεργοποιείται έκπτωση 70% στις ανταγωνιστικές χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.  

Για όλους τους οικιακούς καταναλωτές με τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2.000 kWh, που κατοικούν στο χωρικό πεδίο εφαρμογής των μέτρων, για όσες μέρες ισχύουν τα μέτρα, η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι μειωμένη κατά 70%. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις[1], η συνολική έκπτωση είναι περίπου 50%, δηλαδή το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται στο μισό (το ανταγωνιστικό μέρος αποτελεί περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού τιμολογίου για το ηλεκτρικό ρεύμα).

 [1] Ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Η έκπτωση θα ισχύει για οικίες με κατανάλωση έως και 2.000 kWh το 4μηνο – που αντιστοιχεί κοντά στο 85% των οικιών, περίπου 4,5 εκ. παροχές. Λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων για να καθοριστούν οι περιοχές που παρουσιάστηκε πρόβλημα ρύπανσης και στοιχεία καταναλώσεων της ΔΕΗ, προκύπτει ότι ο αριθμός των οικιακών καταναλωτών που είναι επιλέξιμοι για έκπτωση είναι περίπου 2.500.000.

Το κόστος που προκύπτει από την έκπτωση αυτή θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και προβλέπεται ότι δεν θα υπερβεί τα 40 εκ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των ημερών που σύμφωνα με τις προβλέψεις ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τόπους το φαινόμενο της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, θα είναι δε μικρότερο όσο λιγότερες είναι οι μέρες για τις οποίες ενεργοποιούνται τα μέτρα για την αιθαλομίχλη (εάν δεν υπάρξει καμία μέρα με πρόβλεψη υψηλής αιθαλομίχλης, άρα δεν ενεργοποιούνται τα μέτρα, το κόστος θα ειναι μηδενικό).

Όταν εκδίδεται σύσταση, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ενημερώνει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την εφαρμογή των μέτρων. Επίσης, ενημερώνει και τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών ανά προμηθευτή και Περιφέρεια, για την οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα.

Οι οικιακοί καταναλωτές που δικαιούνται την έκπτωση δεν χρειάζεται να κάνουν καμιά ενέργεια για την εφαρμογή της. Ο υπολογισμός της θα γίνει αυτόματα με την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής από τον προμηθευτή τους. Στους λογαρισμούς θα αναγράφεται το ποσό έκπτωσης στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, κατόπιν  εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αυτή η έκπτωση θα επιτρέπει στο μέσο νοικοκυριό να χρησιμοποιήσει δωρεάν, δηλαδή χωρίς επιπλέον χρέωση σε σχέση με τον λογαριασμό που θα πλήρωνε χωρίς την έκπτωση, ένα ηλεκτρικό μέσο θέρμανσης  (π.χ. αερόθερμο, ηλεκτρικό καλοριφέρ, κλιματιστικό κλπ) για κάποιες ώρες την ημέρα.


Παράδειγμα:

Το μέσο νοικοκυριό καταναλώνει ηλεκτρικό ενέργεια 1.400 kWh το τετράμηνο (στοιχεία ΔΕΗ) ή 11.7 kWh την ημέρα (1.400/120 ημέρες).

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ είναι περίπου 0,1 € την kWh – δηλαδή 140 € το τετράμηνο για το μέσο νοικοκυριό.

Με την νέα έκπτωση που θα εφαρμοστεί τις ημέρες με αιθαλομίχλη, οι ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ θα μειωθούν κατά 70% σε 0,03 € την kWh.

Αυτή η έκπτωση θα επιτρέπει στο μέσο νοικοκυριό να χρησιμοποιήσει δωρεάν (δηλαδή χωρίς επιπλέον χρέωση σε σχέση με τον λογαριασμό που θα πλήρωνε χωρίς την έκπτωση) ένα απλό ηλεκτρικό καλοριφέρ (1 kW) ή ένα κλιματιστικό 12.000 BTU νέας τεχνολογίας, για περίπου 5 ώρες την ημέρα.

Σύγκριση με χρήση τζακιού:

 

Οικονομικό κόστος:

Η χρήση τζακιού για θέρμανση, πέραν των ιδιαίτερα βλαβερών συνεπειών για τη δημόσια υγεία, έχει συγκρίσιμο κόστος με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες  του Εργαστήριου  Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, οι οποίες συγκεντρώνουν τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με το κόστος θέρμανσης κατοικιών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογία καύσης, προκύπτει ότι το κόστος χρήσης ενός τζακιού ανοιχτού τύπου είναι συγκρίσιμο με το κόστος από συστήματα θέρμανσης με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Τέτοια συστήματα θέρμανσης είναι οι ηλεκτρικοί λέβητες, θερμοπομποί, αερόθερμα, πάνελ θερμότητας, πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας, καλοριφέρ λαδιού, ηλεκτρικές σόμπες, σόμπες αλογόνου κ.α.

Το κλιματιστικό είναι αντλία θερμότητας αέρος – αέρος, με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά με αυτά των αντλιών θερμότητος που περιγράφονται στις παραπάνω αναφερόμενες μελέτες. Ο συντελεστής συμπεριφοράς[4] ή βαθμός απόδοσης ενός μεσαίου κλιματιστικού (12.000BTU) είναι περίπου 2,5 ή ακόμα και μεγαλύτερος (περίπου 3,4) στην περίπτωση που ένα κλιματιστικό ενσωματώνει και τεχνολογία inverter, η οποία δίνοντας τη δυνατότητα να ρυθμίζει την παρεχόμενη ισχύ με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία, καταναλώνει περίπου 30% χαμηλότερα από τα συμβατικά κλιματιστικά. Συνεπώς το κόστος κατανάλωσης ενός μεσαίου κλιματιστικού είναι περίπου 60% φθηνότερο από αυτό ενός τζακιού ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από την παρεχόμενη έκπτωση. Μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κλιματιστικό παρέχει θερμική ισχύ περίπου 3,5 kW, ενώ ένα τζάκι περίπου 2 kW, η χρήση του κλιματιστικού είναι εκτός από πιο οικονομική και πιο αποδοτική.

Η μέση χρήση τζακιού εκτιμάται σε:

κατανάλωση ξύλου περίπου 4-5 kg ανά ώρα, για 4-5 ώρες την ημέρα, συνολικά περίπου 20 kg την ημέρα.

Ένας τόνος ξύλου κοστίζει περίπου 200 ευρώ, συνεπώς τα 20 kg κοστίζουν 4 ευρώ.

Συνεπώς η χρήση τζακιού κοστίζει περίπου 4 ευρώ την ημέρα ή περίπου 0,8-1 ευρώ την ώρα.

Με την έκπτωση για τις ημέρες αυξημένου ρίσκου αιθαλομίχλης, η χρήση ηλεκτρικών θερμαντικών μέσων θα κοστίζει σαφώς λιγότερο από τη χρήση τζακιού (με παρεχόμενη θερμικη ισχύ 2 kW).

Η χρήση ενός ηλεκτρικού θερμαντικού σώματος (με παρεχόμενη θερμική ισχύ 2 kW και καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ 2 kW) θα είναι δωρεάν για τις πρώτες 2,5 ώρες με την έκπτωση και η επιπλέον χρήση θα κοστίζει περίπου 0,3 ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα (συμπεριλαμβάνοντας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

Η χρήση ενός κλιματιστικού (με παρεχόμενη θερμική ισχύ 3,5 kW και καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ 1 kW) θα είναι θα είναι δωρεάν για τις πρώτες 5 ώρες με την έκπτωση και η επιπλέον χρήση θα κοστίζει περίπου 0,15 ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα. Επιπλέον, με τη χρήση του κλιματιστικού παρέχεται και καλύτερη θέρμανση στο χώρο.

 

Επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη:

Πέρα από την σύγκριση οικονομικού κόστους, η χρήση ηλεκτρικής σόμπας ή κλιματιστικού συμφέρει επιπλέον επειδή πρακτικά οι ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρικά καλοριφέρ, κλιματιστικά κλπ) εκπέμπουν μηδενικές ποσότητες ρύπων στις πόλεις, σε αντίθεση με το τζάκι που είναι ο πλέον ρυπογόνος τρόπος θέρμανσης. Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι ένα και μόνο τζάκι προκαλεί πολλαπλάσια ρύπανση από έναν λέβητα κεντρικής θέρμανσης μια μέσης πολυκατοικίας. Σημειώνεται επίσης ότι η λειτουργία ενός τζακιού ανοικτού τύπου επιβαρύνει ιδιαίτερα και τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού.

[1] Ο συντελεστής συμπεριφοράς εκφράζει το πόσες φορές λιγότερη ενέργεια καταναλώνεται από ένα κλιματιστικό για να αποδώσει αυτό μια συγκεκριμένη θερμική  ισχύ. Ετσι, για παράδειγμα, αν κάποιος για να θερμανθεί χρησιμοποιεί αερόθερμο ισχύος 1 kW, τότε η κατανάλωση ενός κλιματιστικού με συντελεστή συμπεριφοράς 3 είναι τρείς φορές λιγότερη για την ίδια θερμότητα στο θερμαινόμενο χώρο. Δηλαδή για το ίδιο αποτέλεσμα θέρμανσης καταναλώνεται τρείς φορες λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια!


[1] ΕΜΠ& ΕΚΕΤΑ, “∆είκτες εκποµπών ανά τύπο καυσίµου & τεχνολογία θέρµανσης” Μάρτιος 2013, http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/sites/default/files/Emission%20Indicators%20NTUA.pdf

[2] ΕΜΠ & ΕΚΕΤΑ, “Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες”, Νοέμβριος 2013, http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/sites/default/files/Calculations_NTUA_Nov_2013.pdf

[3] ΕΜΠ & ΕΚΕΤΑ, “Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες”, Ιανουάριος 2013,

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=mjyreVhzzr8%3D&tabid=282&language=el-GR

[4] Ο συντελεστής συμπεριφοράς εκφράζει το πόσες φορές λιγότερη ενέργεια καταναλώνεται από ένα κλιματιστικό για να αποδώσει αυτό μια συγκεκριμένη θερμική  ισχύ. Ετσι, για παράδειγμα, αν κάποιος για να θερμανθεί χρησιμοποιεί αερόθερμο ισχύος 1 kW, τότε η κατανάλωση ενός κλιματιστικού με συντελεστή συμπεριφοράς 3 είναι τρείς φορές λιγότερη για την ίδια θερμότητα στο θερμαινόμενο χώρο. Δηλαδή για το ίδιο αποτέλεσμα θέρμανσης καταναλώνεται τρείς φορες λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια!

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!