Διευκρινίσεις για την αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας

Διευκρινίσεις επί της διαβούλευσης για την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), δίνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της, «κατά τη διάρκεια της ημερίδας δημόσιας διαβούλευσης (Λάρισα, 26.09.2017) για την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) τέθηκαν –μεταξύ άλλων- ερωτήματα προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΥ/ΥΠΕΝ) σχετικά με τους αποδέκτες των προσκλήσεων και τη διαδικτυακή διαβούλευση».

Ως προς τα ερωτήματα αυτά, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, διευκρινίζει:

«Οι προσκλήσεις για την ημερίδα δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 26 Σεπτεμβρίου τ.ε. εστάλησαν σε πλήθος φορέων, οργανισμών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από τους αναδόχους της μελέτης του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παραληπτών αριθμείται στους 900 περίπου, τοπικής και εθνικής εμβέλειας, στους οποίους η αποστολή των προσκλήσεων και ενημέρωση επί της διεξαγωγής ημερίδας ξεκίνησε από τις 18 Σεπτεμβρίου τ.ε.

» Επίσης, η ΕΓΥ/ΥΠΕΝ ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευσης για την 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ από την 01η Ιουνίου 2017 μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο (http://wfdver.ypeka.gr/) με την ανάρτηση των Προσχεδίων. Σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία τα Προσχέδια περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα) προς διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης συνεχίζεται μέχρι την έγκριση των αναθεωρημένων ΣΔΛΑΠ ως το τέλος του έτους, ενθαρρύνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό να συμμετέχει ενεργά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων.

» Μέσα από τις ημερίδες και την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας προωθείται η ανταλλαγή απόψεων και ο εποικοδομητικός διάλογος ως βάση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και κατ’ επέκταση ενισχύεται η διαφάνεια».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση