Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για τους χώρους επεξεργασίας σκουπιδιών στην ανατολική Αττική

Συνάντηση με τον δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Κιούση για το θέμα της χωροθέτησης έργων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ανατολική Αττική είχε την περασμένη Πέμπτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο αναπληρωτής υπουργός, Σωκράτης Φάμελλος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος και οι επικεφαλής της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο προχωρεί σε διευκρινίσεις για τη χωροθέτηση των έργων στην Ανατολική Αττική, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, διευκρινίστηκε ότι:

1. Προ 4 μηνών σε αντίστοιχη συνάντηση με πολυμελή ομάδα της Δημοτικής Αρχής Κρωπίας έγινε πλήρης ενημέρωση από τον Αν. ΥΠΕΝ για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Απορριμμάτων και τις απαραίτητες αλλαγές στη διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση. Στην ίδια συνάντηση δεσμεύτηκε ο δήμαρχος να καταθέσει προτάσεις για τη χωροθέτηση έργων ΧΥΤ, ΜΕΑ και ΜΕΒΑ στην περιοχή του Δήμου και της ευρύτερης ΝΑ Αττικής, με κριτήριο την κοινωνική αποδοχή, την περιβαλλοντική προστασία, τη συνεργασία των Δήμων και του ΕΣΔΝΑ και την υλοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Το αίτημα του Αν. ΥΠΕΝ για προτάσεις χωροθέτησης επαναλήφθηκε στην πρόσφατη συνάντηση της 11ης Οκτωβρίου.

2. Δεν υπήρξε ποτέ άρνηση συνάντησης με τον δήμαρχο Κρωπίας και τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, όπως ψευδώς δημοσιεύθηκε σε τοπικό site στις 2 Οκτωβρίου, με φωτογραφίες συνεργατών του Δήμου.

3. Κανένας "αιφνιδιασμός" ή "εν κρυπτώ κυβερνητική μεθόδευση" δεν υπάρχει που να δικαιολογεί ανεύθυνες αντιδράσεις και στρεβλή ενημέρωση των πολιτών. Το λατομείο "Κυριακού" στο Κορωπί είχε ορισθεί από δύο νόμους προηγούμενων κυβερνήσεων (Ν. 3164/2003 και Ν. 4277/2014) ως θέση της Μονάδας Επεξεργασίας των Απορριμμάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας ενημερώθηκε ώστε να καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις για αυτές τις χωροθετήσεις εδώ και τέσσερις μήνες.

4. Το Περιφερειακό Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (2016), μαζί με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2015), συμπυκνώνει τη ριζικά διαφορετική αντίληψη της κυβέρνησης για ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον, εναρμονισμένο με το κοινοτικό κεκτημένο, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων, ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, τη διακριτή συλλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και την κυκλική οικονομία.

5. Οι επιλογές αυτές τροποποιούν τη στρατηγική των φαραωνικών εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων και ανεπεξέργαστων απορριμμάτων καθώς και τον μονόδρομο των ΣΔΙΤ και των γιγάντιων ΧΥΤΑ στην Αττική, σε περιοχές που επιλέγονταν με ταξικά κριτήρια. Αυτό συνιστά συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη, εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο και δίκαιη, στη βάση της εγγύτητας και της αυτάρκειας.

6. Η στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων της κυβέρνησης, που υλοποιείται με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις και ισχυρές χρηματοδοτήσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ ύψους άνω του 1 δισ. και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ και περιορισμό στην ταφή μόνο αδρανών υπολειμμάτων.

7. Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση των έργων του ΠΕΣΔΑ Αττικής είναι ο ΕΔΣΝΑ και οι ΟΤΑ της Αττικής οι οποίοι και πρέπει να αναλάβουν άμεσες πρωτοβουλίες και για την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλλά και για τη χωροθέτηση των έργων.

8. Η υλοποίηση του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής δεν προβλέπει τη διάθεση ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ και τη μεταφορά του μοντέλου της Φυλής σε άλλη περιοχή της Αττικής και αυτή η επιλογή δεσμεύει απόλυτα και την κυβέρνηση. Άρα ισχυρισμοί περί "μετατροπής μιας από τις ομορφότερες περιοχές της Αττικής στον σκουπιδότοπο της πρωτεύουσας, όπου θα φθάνουν τα σκουπίδια του Δήμου Αθηναίων, άλλων δήμων των νοτίων προαστίων και πολλών περιοχών της Ανατολικής Αττικής" αποτελούν απλά διαστροφή της πραγματικότητας και χονδροειδή δημαγωγία.

9. Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ώστε να μην επιστρέψουμε σε πρακτικές ανεξέλεγκτων χωματερών, όπως μέχρι το 2006 συνέβαινε και στο Κορωπί, με μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και πρόστιμα για τη χώρα μας, επιβάλλει την άμεση ανάπτυξη διαλογής στην πηγή και σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων, προς όφελος της κοινωνίας, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, σε αντίθεση με την έλλειψη υποδομών διαχείρισης αποβλήτων σε όλη τη Νοτιοανατολική Αττική, που οι πολιτικές άλλων κυβερνήσεων και μεγάλα συμφέροντα επέβαλαν για τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

10. Για όλους τους παραπάνω λόγους περιμένουμε από την Αυτοδιοίκηση να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες για το 50% των απορριμμάτων που πρέπει να διαχειριστεί στην πηγή, με Πράσινα Σημεία, οικιακή και δημοτική κομποστοποίηση και να υποβάλει προτάσεις για Μονάδες Επεξεργασίας για το υπόλοιπο 50% στην περιοχή σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ, και για τα απορρίμματα που της αναλογούν, ώστε να ελαχιστοποιείται το υπόλειμμα αυτής της επεξεργασίας και να διατίθεται, αδρανές και ελάχιστο πλέον, στους καταλληλότερους χώρους με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

«Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση αλλά και δικαίωμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει να αναλάβει τις κατάλληλες προτεραιότητες για την προστασία της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Αυτές οι επιλογές μπορούν να συμβάλουν άμεσα και στη μείωση των δημοτικών τελών και στην ελάφρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών. Στις νέες συνθήκες, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και της προοπτικής της παραγωγικής ανασυγκρότησης με βιώσιμη διαχείριση των πόρων, δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις και μικροπολιτικές τακτικές, με αδράνεια και υπεκφυγές, που στερούν από τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα μας το δικαίωμα στην πρόοδο», καταλήγει η ενημέρωση του ΥΠΕΝ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση