Διευρύνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη συνολική μεικτή ενεργειακή κατανάλωση στις 28 χώρες-μέλη της ΕΕ, καθώς έφτασε ποσοστιαία το 15,9% το 2014, έναντι 15% το 2013.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκδοση «The State of Renewable Energies in Europe», την οποία δημοσιοποίησε το βαρόμετρο EurObserv'ER, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και του προγράμματος, «Intelligent Energy Europe», καθώς και από τη Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας.

Εκτός από το παραπάνω ποσοστό, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι αυξήθηκε το μερίδιο των ΑΠΕ στη μεικτή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και προσέγγισε το 28,1% το 2014, έναντι 26,1% το 2013. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους εκτιμάται πως προσέγγισε τα 895 TWh (+4,6% σε σχέση με το 2013).

Ωστόσο, παρόλο που οι ΑΠΕ αποδεικνύεται ότι διευρύνουν τη βαρύτητα τους, εντούτοις η απασχόληση στον κλάδο υποχωρεί και διαμορφώθηκε σε 1,11 εκατ. άτομα το 2014, έναντι 1,15 εκατ. άτομα το 2013. Οι κορυφαίοι εργοδότες στον κλάδο είναι η αιολική ενέργεια και η βιομάζα (με 310 χιλ. απασχολούμενους ο κάθε τομέας) και έπονται η φωτοβολταϊκή βιομηχανία (120 χιλ. θέσεις εργασίας) και τα βιοκαύσιμα (110 χιλ. θέσεις εργασίας).

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου παρουσίασε διεύρυνση και έφτασε τα 143,6 δις. Ευρώ, έναντι 142 δις. Ευρώ το 2013.

Οι μεγαλύτεροι τζίροι πραγματοποιούνται στην αιολική ενέργεια, στην βιομάζα και στα φωτοβολταϊκά.

Όσον αφορά στις επιδόσεις της Ελλάδας στις ΑΠΕ, ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία για τη χώρα μας είναι τα ακόλουθα:

- Στην εγκατεστημένη αιολική ενέργεια η Ελλάδα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 1.978 MW στο τέλος του 2014, έναντι 1.809 MW στο τέλος του 2013.
- Στα φωτοβολταϊκά η συνολική συνδεδεμένη ισχύς έφτασε συνολικά το 2014 τα 2.602,8 MWp, έναντι 2.585,8 MWp το 2013.
- Η μεικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές μονάδες ανήλθε σε 3.792 TWh, έναντι 3.648 TWh.
- Αμετάβλητο παρέμεινε το δυναμικό της Ελλάδας σε υποδομές μικρών υδροηλεκτρικών έργων με καθαρή δυναμικότητα 220 MW και το 2013 και το 2014.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση