Διοργάνωση 1ου Τοπικού Forum για την Ενέργεια

Έργα και δράσεις, που αφορούν τη βελτίωση της  ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και τη   μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά   20% θα είναι τα θέματα  του  1ου Τοπικού  Forum για την Ενέργεια  θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 9.00 π.μ στην αίθουσα του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ.  Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Εnergy for Μayors”  (www.energyformayors.eu), κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Λαγκαδά με την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διεύθυνση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού). Το συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει τους Δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο των

Δημάρχων (www.eumayors.eu) στη σύνταξη ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο -

Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΑΕ) .

 Στόχος της συνάντησης είναι:

• Η συμμετοχή των φορέων της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης  του Δήμου για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ),

• Η αναλυτική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το ΣΔΑΕ και

• Η εξασφάλιση της σχετικής συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή του.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!