Δράσεις του φορέα διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας

 O  Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης διάφορων δράσεων και ενεργειών συνολικού κόστους 38.044,00€ στο πλαίσιο  του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012».          Το παραπάνω χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος από το 2011, με σκοπό την εξασφάλιση μιας σταθερής χρηματοδότησης γενικότερα στους Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών για την κάλυψη αναγκών και δράσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ, που αποτελεί και την βασική πηγή χρηματοδότησης.

          Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου–Βιστωνίδας–Ισμαρίδας (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση, προστασία, διοίκηση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.-Θ. με κύριο σκοπό την διατήρηση των μοναδικών οικοτόπων και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

          Ειδικότερα οι δράσεις τις οποίες καλείτε να υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος για το 2012 είναι οι εξής:

  1. Ενημέρωση Επισκεπτών και Σήμανση Εθνικού Πάρκου ΑΜΑΘ
  2. Διασφάλιση λειτουργικότητας υποδομών του Φ.Δ. με έργα συντήρησης των δύο Κέντρων Πληροφόρησης που λειτουργούν εντός του Ε.Π.
  3. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού Φ.Δ. όπως συσκευές εντοπισμού θέσης, φορητών projectors κ.α.
  4. Έξοδα λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
  5. Προμήθεια αεροφωτογραφιών από σημεία του ΕΠ ΑΜΘ
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!