Δραστικό περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προβλέπει νέα οδηγία της ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η κακή ποιότητα του αέρα βάζει σε σημαντικό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, προκαλώντας ασθένειες των πνευμόνων και καρδιαγγειακές παθήσεις. Ακόμη, προκαλεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις αυξάνοντας τα ιατρικά έξοδα, τη μείωση της παραγωγικότητας.

Με μια νέα οδηγία της η ΕΕ θέτει στα κράτη-μέλη αυστηρότερα όρια των  εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και τα κράτη- μέλη της ΕΕ οφείλουν να την συμπεριλάβουν στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Το βασικό μέτρο-εργαλείο είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,  το οποίο τα κράτη- μέλη πρέπει να έχουν έτοιμο μέχρι τις 31Μαρτίου 2019.

Η Επιτροπή θα προμηθεύσει έναν οδικό χάρτη μέχρι την Άνοιξη του 2017 και θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη σε ότι αφορά την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένου της διευκόλυνσης πρόσβασης τους σε υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Μια σημαντική τεχνική πρωτοβουλία εντός του 2017 θα είναι η συνολική αναθεώρηση των εθνικών εκπομπών  ατμοσφαιρικών ρύπων όλων των κρατών μελών, βάση της οποίας η εφαρμογή της οδηγίας  θα στηριχθεί ώστε να εξασφαλιστεί ο εύρωστος υπολογισμός των πραγματικών εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη.

emission-polluntantsΗ νέα οδηγία στοχεύει στον δραστικό περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέχρι το 2030:

(PM) 2.5    -49%

(SO2)        -79%

(NOx)        -63%

(ΝΗ3)        -19%

(VOC)       -40%

Οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι:

-Αιωρούμενα σωματίδια (PM) 2.5 εκπέμπονται από τα οχήματα, τη ναυτιλία, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα νοικοκυριά και από την καύση ορυκτών καυσίμων ή βιομάζας.

- Διοξείδιο του θείου (SO2) εκπέμπεται από την παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία και τα νοικοκυριά.

- Τα οξείδια του αζώτου (NOx) εκπέμπεται από τα οχήματα, η ναυτιλία, η παραγωγή ενέργειας, η βιομηχανία και τα νοικοκυριά.

- Αμμωνία (ΝΗ3) εκπέμπεται από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κοπριά και τα λιπάσματα διαχείρισης στον τομέα της γεωργίας και τη χρήση λιπασμάτων στη γεωργία.

- Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που εκπέμπονται από διαλύτες σε προϊόντα και τη βιομηχανία, τα οχήματα, την οικιακή θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και περισσότερο παιδιά, οι ηλικιωμένοι και όσοι υποφέρουν από άσθμα και αναπνευστικά προβλήματα

Όσον αφορά τη βιομηχανία δίνεται η ευκαιρία να επωφεληθούν διότι τα μέτρα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα ενισχύσουν την καινοτομία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας.

Οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα θα επωφεληθούν καθώς η νέα πολιτική θα τους βοηθήσει να φτάσουν τα ισχύοντα πρότυπα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια ευρώ, θα περιοριστούν οι χαμένες εργάσιμες ημέρες και θα είναι χαμηλότερο το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επίσης επιπτώσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού, του εδάφους και των οικοσυστημάτων.

Το 2013, περισσότεροι από 450. 000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους πρόωρα από τη ρύπανση του αέρα στην ΕΕ Το οικονομικό κόστος μόνο των επιπτώσεων στην υγεία είναι τεράστια, εκτιμάται σε 330 - 940.000.000.000 ευρώ (3-9% του ΑΕΠ της ΕΕ).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση