Δυσοσμία: Το ΑΠΘ πήρε τον εξοπλισμό για τις μετρήσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη (φωτο)

Με ένα σύγχρονο σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας-Φασματοσκοπίας Μάζας σε σύζευξη με μονάδα θερμικής εκρόφησης (TD-GC/MS) έχει εξοπλιστεί το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, το οποίο θα διευρύνει και θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες του Εργαστηρίου για έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα του ελέγχου της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το όργανο θα εξυπηρετήσει, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Προσδιορισμός μερκαπτανών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 2016-17», που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διερεύνηση του προβλήματος της δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι μερκαπτάνες, όπως και άλλες πτητικές οργανικές θειούχες ενώσεις, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα έντονη και διαπεραστική αποκρουστική οσμή, που γίνεται αισθητή ήδη από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ατμόσφαιρα εκλύονται τόσο από φυσικές πηγές (αναερόβια αναγωγή θειικών σε επιφανειακά νερά και εδάφη), όσο και από ανθρωπογενείς πηγές (εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων/ιλύος, διυλιστήρια πετρελαίου και βιομηχανίες πετροχημικών, βιομηχανίες χαρτοπολτού, μονάδες διανομής υγραερίου και φυσικού αερίου κ.ά.)

Σύμφωνα με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Κωνσταντινή Σαμαρά, «σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση των επιπέδων μερκαπτανών και άλλων πτητικών οργανικών θειούχων ενώσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται συχνά επεισόδια δυσοσμίας. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν off-line ενόργανες μετρήσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επιτόπια συλλογή δειγμάτων αέρα και χημική ανάλυση με την τεχνική TD-GC/MS».

Το σύγχρονο σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας-Φασματοσκοπίας Μάζας σε σύζευξη με μονάδα θερμικής εκρόφησης (TD-GC/MS) είναι δωρεά του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση