Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, ως μέλος του δικτύου συνεργατών της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Trust EPC South, συμμετέχει ως ομιλητής στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Independent Assessment of Energy Efficiency Building Renovations – GREPCon service” (Ανεξάρτητη αξιολόγηση ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια – H νέα υπηρεσία GREPCon), την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018, στις 12:00 – 13:00 ώρα Ελλάδος. Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στην Ευρώπη, καθώς και στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Trust EPC South. Ακόμα, θα παρουσιαστεί η GREPCon, μια υπηρεσία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας, και η οποία παρέχει μια τυποποιημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια του τριτογενούς τομέα, επιτρέποντας τη συγκριτική αξιολόγηση επενδύσεων με την επικύρωση της Bureau Veritas. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα παρουσιάσει ένα από τα πιλοτικά έργα της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους ομιλητές.

Το σεμινάριο αφορά φορείς που ασχολούνται με έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια του τριτογενούς τομέα, όπως Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που ενδιαφέρονται να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο: https://register.gotowebinar.com/register/570956985216605954. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Trust EPC South

Η πρωτοβουλία Trust EPC South στοχεύει στην προώθηση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των υπηρεσιών στις χώρες της Ν. Ευρώπης, με έμφαση στα έργα ΣΕΑ, μέσω: α) προώθησης του διαλόγου και συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγοράς, επενδυτών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, β) ανάδειξης ευκαιριών και βέλτιστων πρακτικών για την υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων στον τριτογενή τομέα και εντοπισμό κατάλληλων μηχανισμών για αντιμετώπιση των εμποδίων στην ανάπτυξη των ΣΕΑ, γ) κατάλληλης μεθοδολογίας τυποποίησης και εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης σε στενή συνεργασία με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και πρακτικής δοκιμής και βελτιστοποίησης προτεινόμενων λύσεων/εργαλείων μέσω πιλοτικών έργων και δ) δράσεων ανάπτυξης γνώσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται σε 6 χώρες (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.trustepc.eu/gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email greece@trustepc.eu για περισσότερες πληροφορίες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση