Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για διαχείριση και αποκατάσταση δασών σε Natura

Στο πλαίσιο του έργου LIFE «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» (ForestLife) που υλοποιείται από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχεδιάζεται η υλοποίηση οκτώ σεμιναρίων επιμόρφωσης με στόχο τη βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων σε θέματα δασικής διαχείρισης και βιοποικιλότητας, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αποκατάστασης και ανόρθωσης δασών, αναψυχής και διαχείρισης επισκεπτών, αλλά και αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης.

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 την Αθήνα (Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια) και την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη (στις εγκαταστάσεις το ΕΚΒΥ, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας) θα διεξαχθούν τα δύο πρώτα σεμινάρια με τίτλο «Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Στα σεμινάρια έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με του Δίκτυο Natura 2000 και τα δάση, των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων σχετικών οργανισμών.

Τα σεμινάρια αποσκοπούν στην ανάδειξη των δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Το πρόγραμμα δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα και οι δυνατότητες που παρέχουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. LIFE, Natural Capital Financing Facility, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και οι εθνικές χρηματοδοτήσεις, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την επίδειξη παραδειγμάτων καινοτόμων χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών (όπως καινοτόμα μοντέλα και προϊόντα της βιοοικονομίας του δάσους, τα μη ξυλώδη προϊόντα ως μέσο στήριξης των της οικονομίας του ορεινού χώρου κ.ά.).

H συμμετοχή είναι δωρεάν και για περισσότερες πληροφορίες:

· Αθήνα: Ειρήνη Στρακαντούνα (e.strakantouna@prv.ypeka.gr, 2131512132)

· Θεσσαλονίκη: Σοφία Παπαδοπούλου (library@ekby.gr, 2310 473320, εσ. 300)

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση