Δώδεκα προτάσεις της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για το Εθνικό Πάρκο Αξιού

Δώδεκα θέσεις - προτάσεις επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού, Αλιάκμονα, Λουδία ενέκρινε το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη σημερινή του συνεδρίαση.

Η διαβούλευση έληξε στις 8 Αυγούστου, όμως δόθηκε παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο και έτσι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατάρτισε ένα πλαίσιο προτάσεων και αλλαγών, οι οποίες βελτιώνουν, σύμφωνα με την ίδια το σχέδιο. Κυρίαρχη παρέμβαση είναι οι αντιρρήσεις στις αυστηρές απαγορεύσεις για ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιφερειακή ζώνη (κίτρινο χρώμα χάρτη), όπου κυρίως σήμερα υφίστανται αγροτικές και άλλες δραστηριότητες. Η περιφερειακή ζώνη δεν εντασσόταν στο παρελθόν στο εθνικό πάρκο, αλλά πλέον περιλήφθηκαν κι έτσι όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν πλέον πρόβλημα... Πρόκειται μάλιστα για ιδιωτικές εκτάσεις... Χαρακτηριστικά, με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, εντάσσονται στο εθνικό πάρκο συνολικού εμβαδού 350.000 στρ. ιδιωτικές εκτάσεις 150.000 στρ., όπως αναφέρθηκε.

Η Περιφέρεια στην ουσία ζητά την ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος και την κατάρτισή του με βάση την ΚΥΑ του 2009. Σε άλλη περίπτωση καταθέτει 12 συγκεκριμένες αλλαγές.

Τις προτάσεις εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος τόνισε: «Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για την ύπαρξη ενός Προεδρικού Διατάγματος με στόχο την προστασία του Εθνικού Πάρκου στο Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα. Έχουμε υπογραμμίσει την αναγκαιότητά του κατ' επανάληψη και έχουμε τονίσει τη σημασία του για την προστασία της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας αυτής της περιοχής σε κάθε ευκαιρία και προς κάθε αρμόδιο υπουργό τόσο των προηγούμενων όσο και της σημερινής κυβέρνησης. Επομένως δεν μπορεί να είμαστε επί της αρχής αρνητικοί. Έχουμε όμως, σειρά αντιρρήσεων σχετικά με τις αυστηρότατες προβλέψεις του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, ως προς τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στη λεγόμενη περιφερειακή ζώνη. Είναι η ζώνη αγροτικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί επί σειρά ετών στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του Δέλτα η οποία τώρα με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εντάσσεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Λόγου χάριν προβλέπεται μια σειρά διατάξεων που απαγορεύει χρήσεις οι οποίες έως τώρα επιτρέπονταν και έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής. Πιστεύουμε ότι μπορούν να υιοθετηθούν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ώστε, χωρίς να απειληθεί το μοναδικό και σπάνιο οικοσύστημα, να μην πληγεί και η οικονομία σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι δυνατό να οδηγήσουμε σε ασφυξία και μαρασμό την τοπική οικονομία και κατ' επέκταση την κοινωνία της περιοχής, ειδικά σε μια εποχή γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Ναι στην προστασία του περιβαλλοντικού μας αποθέματος, ναι και στην ευημερία της κοινωνίας των πολιτών. Η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον είναι εφικτή. Υπάρχουν περιθώρια γι' αυτό και υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να υπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η έννοια της αειφορίας Οι δώδεκα προτάσεις που καταθέτουμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης είναι απολύτως ρεαλιστικές. Άλλωστε αποτελούσαν μέρος των ρυθμίσεων που προέβλεπε η ΚΥΑ του 2009 για το πάρκο του Δέλτα και θεωρούμε ότι μπορούν με τις βελτιώσεις που περιγράφουμε να περιληφθούν στο προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση».

Οι δώδεκα αλλαγές

Οι δώδεκα αλλαγές που προτείνονται είναι:

1.Να διατηρηθούν οι υφιστάμενες πρόχειρες σταυλικές εγκαταστάσεις εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού Αξιού.

2.Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταυλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1-ΑΔ6.

3.Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ' Περιφερειακή Ζώνη.

4.Να επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας, επέκτασης κι εκσυγχρονισμού των ήδη νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων- επιχειρήσεων.

5.Να επιτρέπεται η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της ΚΥΑ του 2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).

6.Να επιτρέπεται η ανάπτυξη κύριων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οκτώ στρέμματα.

7.Να επιτρέπεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων για τη ναυπήγηση κι επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, έως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9.

8.Να επιτρέπεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονωμένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ' ύλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

9.Να επιτρέπεται η χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών- υποδομών και η

ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού 120 τ.μ. και ύψους 4,5 μέτρων.

10.Να επιτρέπεται η χρήση κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από έξι στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.

11.Να επιτρέπεται η λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός αιολικής (π.χ. γεωθερμική, ηλιακή κτλ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και να λειτουργούν σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.

12.Να επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι φορείς

Ο δήμαρχος Δέλτα, Ευθύμιος Φωτόπουλος, δήλωσε ότι όλοι οι φορείς της περιοχής έχουμε κάνει μια δουλειά η οποία αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις που κατέθεσε η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη στηρίζουν όλοι. «Δεν μπορεί να κάνουμε έξωση στις υφιστάμενες νόμιμες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Να αποσυρθεί το ΠΔ κι αν δεν αποσυρθεί να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Περιφέρειας», σημείωσε.

Ο Α' αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, επισήμανε ότι το θέμα είχε απασχολήσει από το 2000 και υπήρξαν επίσης σφοδρές αντιδράσεις από τους παραγωγικούς φορείς. Έθεσε το θέμα των προσχώσεων του ποταμού Αξιού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως και ο κ. Γιουτίκας και ζήτησε να αλλάξει το Προεδρικό Διάταγμα.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, είπε ότι δεν κατανοεί γιατί πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο του σημερινού εθνικού πάρκου και ζήτησε να παραμείνουν οι λειτουργούσες νόμιμες επιχειρήσεις και να μην αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, αφού και η περιβαλλοντική προστασία είναι επαρκής.

Ο εκπρόσωπος των αγροτικών φορέων Χαλάστρας κ. Κανάκας καταφέρθηκε με σφοδρότητα ενάντια στις ρυθμίσεις για το Εθνικό Πάρκο, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση στην περιοχή «περιβαλλοντική απάτη».

Ο εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, Δημήτρης Τσικρικάς, όπως και ο κ. Καρανάσσιος (εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ) δήλωσε ότι είναι σύμφωνος με τις προτάσεις της Περιφέρειας. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει εθνικό πάρκο στο οποίο οι περισσότερες εκτάσεις είναι καλλιεργήσιμες και ιδιωτικές. Σε αυτή την έκταση λειτουργούν καθόλα νόμιμες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, που δεν πρέπει να θέσουμε εν αμφιβόλω το μέλλον τους», τόνισαν.

Η αντιπολίτευση

Η επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, υπογράμμισε ότι το σχέδιο ΠΔ ενώ επιχειρεί να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα, δημιουργεί χάος σε ζητήματα, φάσκει και αντιφάσκει σε άρθρα του και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όπως περιγράφηκαν από τους φορείς. «Είναι αναγκαίο να υπάρξει ρύθμιση, καθώς υφίστανται στην έκταση αυτή εταιρίες που λειτουργούν χωρίς άδειες, εντελώς παράνομα. Πρέπει να γίνει ΠΔ, να υπάρξει ρύθμιση των όρων όλων των δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον και να δούμε τις επιπτώσεις που δημιουργεί το σχέδιο ΠΔ», δήλωσε. Η κ. Χαραλαμπίδου έκανε τέσσερις παρατηρήσεις επί των προτάσεων της Περιφέρειας (6, 10, 11 και 12 ζήτησε να αφαιρεθούν, ενώ στις υπόλοιπες συμφωνεί).

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής, Νίκος Χρυσομάλλης, ζήτησε να αποσυρθεί το ΠΔ.

Η περιφερειακή σύμβουλος της παράταξης Συμμετέχω, Χρύσα Μπουφίδου, συμφώνησε με τις παρατηρήσεις της κ. Χαραλαμπίδου και χαρακτήρισε στη σωστή κατεύθυνση την πρόταση της διοίκησης της Περιφέρειας.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Βασίλης Ρέβας, έκανε λόγο για δήθεν ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για το περιβάλλον και επισήμανε ότι δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση με αυτό το σχέδιο ΠΔ θέλει να προστατεύσει το Εθνικό Πάρκο.

Η επικεφαλής της παράταξης Πολίτες Μπροστά, Νιόβη Παυλίδου, είπε ότι δεν δέχεται τα όρια του σχεδίου ΠΔ και τόνισε ότι πρέπει να παραταθεί η διαβούλευση και να κατατεθούν όλες οι προτάσεις, ώστε να δοθεί μια καθαρή και αποδεκτή λύση. Να δούμε είπε η κ. Παυλίδου αν είναι όλες οι εγκαταστάσεις αδειοδοτημένες, να γίνει μια συνολική καταγραφή της κατάστασης και ακολούθως στη βάση πραγματικών δεδομένων να ληφθεί μια σωστή απόφαση και να γίνει ένα ΠΔ που δε θα πλήττει κανείς.

Κατά της εισήγησης τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Οικολογίας Αλληλεγγύης, Δαμιανός Ανδρέου και ο περιφερειακός σύμβουλος της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, Θανάσης Χειμώνας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση